How the Oscars are So White : African American and European American Speech Times in Academy Award Nominees

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611283107
Title: How the Oscars are So White : African American and European American Speech Times in Academy Award Nominees
Author: Lehti, Helena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611283107
http://hdl.handle.net/10138/169689
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tämän Pro gradu -tutkielman aihe on afroamerikkalaisten asema elokuvissa, jotka on valittu parhaan elokuvan Oscar-palkinnon ehdokkaiksi, ja joissa afroamerikkalainen näyttelijä esittää keskeistä hahmoa. Tutkimuksessa mitataan ajallisesti, kuinka paljon afroamerikkalaiset ja valkoiset amerikkalaiset puhuvat näissä elokuvissa. Tutkimus on ajankohtainen, sillä viime vuosina Yhdysvaltain elokuva-akatemiaa on kritisoitu siitä, miten vähän afroamerikkalaisia ja muihin etnisiin vähemmistöihin kuuluvia on palkittu Oscar-palkinnoilla. Tutkimuksen hypoteesi on, että valkoiset amerikkalaiset puhuvat afroamerikkalaisia enemmän, vaikka tutkimuksen aineisto koostuu afroamerikkalaisista kertovista elokuvista. Taustateoriana on afroamerikkalaisten asema vähemmistönä Yhdysvalloissa sekä median ja elokuvateollisuuden vaikutusvalta yleisön mielipiteisiin. Tutkielman aineistona on kaikki viimeisen 25 vuoden parhaan elokuvan Oscar-palkinnon ehdokkaat, joissa on keskeinen afroamerikkalainen hahmo. Elokuvia on yhteensä 12. Aineistoksi on valittu Oscar-ehdokkaita, sillä juuri Yhdysvaltain elokuva-akatemiaa on kritisoitu vähemmistöjen huomioimatta jättämisestä. Oscar-ehdokkaat myös edustavat hyvin Hollywoodia, sillä niiden voidaan katsoa edustavan elokuvateollisuuden arvostetuimpia piirteitä. Elokuvista on mitattu puheajat sekuntikelloilla jakaen hahmot afroamerikkalaisiin, valkoisiin amerikkalaisiin sekä muihin etnisiin ryhmiin. Tulokset on analysoitu pääasiassa kvantitatiivisesti, mutta myös osittain kvalitatiivisesti. Tutkimus osoittaa, että afroamerikkalaisista kertovissa elokuvissa valkoiset amerikkalaiset puhuvat hieman enemmän kuin afroamerikkalaiset. Keskimäärin näissä elokuvissa valkoisten osuus puheajasta on 50 %, kun taas afroamerikkalaisten osuus on 47 %. Aineistossa on vain neljä elokuvaa, joissa afroamerikkalaiset hallitsevat puheaikoja selkeästi. Yhdessä elokuvassa valkoiset ja afroamerikkalaiset puhuvat lähes saman verran. Seitsemässä elokuvassa valkoiset hallitsevat afroamerikkalaisia puheajoissa joko vähän tai selvästi. Tuloksissa on paljon vaihtelua; afroamerikkalaisten osuus puheajasta vaihtelee 85 % ja 12 % välillä. Selkeimmin afroamerikkalaisten puheajat vaikuttavat elokuvien rahoitukseen sekä voittoihin: elokuvat, joissa valkoiset ovat huomattavasti suuremmissa rooleissa, saavat pääosin enemmän rahoitusta sekä enemmän voittoa. Tutkimus vahvistaa hypoteesin oikeaksi. Vaikka valkoiset puhuvat vain kolme prosenttiyksikköä afroamerikkalaisia enemmän, ovat tulokset huomattavat siihen nähden, että useimmissa elokuvissa, joissa on valkoinen päähenkilö, vähemmistöt eivät ole lainkaan tai ovat vain vähän äänessä. Tutkimus osoittaa, että myös muut vähemmistöt ovat aliedustettuja Amerikan elokuvateollisuudessa, sillä tutkimuksen elokuvissa on hyvin vähän muihin vähemmistöihin kuuluvia hahmoja.
Subject: englantilainen filologia
afroamerikkalaiset
elokuvateollisuus
Oscarit
puheaika
tasa-arvo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lehti_Helena_Pro gradu_2016.pdf 1.327Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record