Snakes, Birds, and Swords : Metaphors in the Graphic Novel Epileptic by David B.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611283108
Title: Snakes, Birds, and Swords : Metaphors in the Graphic Novel Epileptic by David B.
Author: Leino, Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611283108
http://hdl.handle.net/10138/169706
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielmassani käsittelen visuaalisia ja kielellisiä metaforia ja sitä, miten ne kuvaavat epilepsiaa ja kuolemaa David B.:n sarjakuvaromaanissa Epileptic (2006). Tutkielmassani hyödynnän kognitiivista metaforateoriaa, jonka ovat esitelleet George Lakoff ja Mark Johnson työssään Metaphors We Live By (1980). Tutkielmani edustaa kirjallisuudentutkimusta, mutta käyttää myös lingvistiikan keinoja analyysissä. Lähdemateriaali Epileptic on alunperin ranskankielinen, mutta käännetty ansioituneesti englanniksi. David B.:n tärkeimmässä teoksessa Epileptic epilepsiaa kuvataan konkreettisilla metaforilla, kuten käärmeen hyökkäyksellä tai sodan kuvastolla. Sairauksien kuvaaminen ja niiden käsittely kuvallisten metaforien kautta on hyvin yleistä niin kirjallisuudessa kuin esimerkiksi mainoksissa. Tutkimusmetodina noudatin menetelmää, jota muut kuvallisia metaforia käsitelleet tutkijat ovat käyttäneet. Esimerkit mahdollisista metaforista kerättiin taulukkoon, jonka jälkeen niistä eroteltiin kontekstimerkitykset sekä muut merkitykset. Tämän jälkeen määritettiin A ON B- muodossa oleva metafora, sekä ”kartasto” (”mapping”) näiden konseptien välille. Esimerkissä EPILEPSIA ON SOTA, kartastoon kuuluu esimerkiksi se, että sodan uhri on potilas, sotatantere on potilaan keho, sodan uhrit ovat epilepsian vaikutukset potilaassa ja vihollinen on itse sairaus. Tärkeimmät havaitsemani metaforat Epilepticissä ovat EPILEPSIA ON OLENTO/HENKILÖ/VOIMA, KUOLEMA ON LINTU/YKSINÄISYYS sekä EPILEPSIA ON SOTA/VIHOLLINEN. Nämä metaforat kertovat paljon siitä, miten epilepsia ja kuolema käsitetään Epilepticissä. Epilepsian voi nähdä olentona, joka joko voittaa potilaan tai jonka voi voittaa. Epilepsia voi myös olla erottava tai kannatteleva voima potilaalle. Epilepsiaa vastaan myös taistellaan niin potilaan kuin hänen perheensäkin toimesta. Kuolema taas linkittyy romaanissa yksinäisyyteen ja toiseen maailmaan, johon normaaleilla ihmisillä ei ole pääsyä. Tutkielmani tulee siihen tulokseen, että kuolemaan ja epilepsiaan liittyvien metaforien tutkiminen voi hälventää sairauksien ympärillä vellovia, potilaalle haitallisia tabuja ja sairauksiin liittyvää mystiikkaa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leino_Kaisa_Pro_gradu_2016.pdf 2.290Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record