Miten historiaa luetaan : humanistien taistelu republikaanisen ja monarkistisen narratiivin välillä Scipio-Caesar polemiikissa 1430-luvun Italiassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611293127
Title: Miten historiaa luetaan : humanistien taistelu republikaanisen ja monarkistisen narratiivin välillä Scipio-Caesar polemiikissa 1430-luvun Italiassa
Author: Kärkkäinen, Jenna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611293127
http://hdl.handle.net/10138/169716
Thesis level: master's thesis
Discipline: General History
Yleinen historia
Allmän historia
Abstract: Pro gradu-tutkielmani kohteeni on vuosina 1435-1440 kirjeitse latinaksi käyty akateeminen väittely, joka tunnetaan Scipio-Caesar polemiikkina. Siinä renessanssihumanistit Poggio Bracciolini, Guarino Veronese, Ciriaco d'Ancona ja Pietro del Monte asettivat Gaius Julius Caesarin ja Scipio Africanus vanhemman vastakkain ja arvioivat heidän keskinäistä paremmuuttaan niin saavutustensa kuin hyveidensäkin puolesta. Scipio ja Caesar olivat antiikin Rooman tunnetuimpia ja kiistellympiä valtiomiehiä ja esiintyivät merkittävässä osassa myöhäiskeskiajan Italialaisten humanistien kirjallisuutta. Tutkin polemiikin keskustelun historiallisia ja poliittisia puolia ja argumentoin, että tässä tapauksessa kirjallinen vastakkainkainasettelu näiden kahden valtiomiehen välillä oli renessanssihumanistien tapa tarkastella eroja aikansa Italian poliittisissa ideologioissa, eritoten klassisen rebulikanismin ja monarkismin välillä. Lähden todentamaan väitettäni tarkastelemalla tapaa, jolla Caesar ja Scipio on kuvattu kirjeissä suhteessa näihin ideologioihin. Lisäksi analysoin, miten kirjeissä tehtävällä historiallisella tulkinnalla luodaan toisistaan poikkeavaa kuvaa kunkin valtiomiehen hyveellisestä tai paheellisesta toiminnasta ja miten tämä suhteutuu kirjoitusajankohdan poliittiseen tilanteeseen. Rooman historia nähdään kaikkien osapuolien mukaan ihailtavana, mutta Poggio ja del Monte noudattavat Firenzen tasavallan ideologista linjaa määrittelemällä, että vapaudelle ja taiteille suotuisin historiallinen hetki oli nimenomaan Rooman tasavallan aika ja Scipio urhein sitä puolustanut sankari. Caesar taas edusti polemiikissa paitsi tyrannian uhkaavia ominaisuuksia tasavallalle, myös Guarinolle ja Ciriacolle esikuvallisia luonteenpiirteitä monarkeille ja keisarien valtaoikeuksia.
Subject: humanismi
Scipio
Caesar
polemiikki
Poggio Bracciolini
Guarino Veronese
hyve-etiikka
klassinen republikanismi
latina
renessanssi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record