Suomenruotsalaisten lasten nimet Helsingissä ja Vaasassa vuonna 2001 : Näkyykö kaksikielisyys?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen sv
dc.contributor.author Oksanen, Karoliina
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201611183042
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/169733
dc.description.abstract Tutkimus sisältää tilastollisen ja kielellisen analyysin vuonna 2001 Helsingissä ja Vaasassa syntyneiden ruotsinkielisiksi rekisteröityjen lasten nimistä. Tutkimuksessa selviää, mitkä nimet ovat olleet suosittuja Helsingissä ja mitkä Vaasassa vuonna 2001. Näissä kaupungeissa suosittuja nimiä on verrattu niihin nimiin, jotka olivat suosittuja koko maassa vuonna 2001. Vertailussa ovat mukana sekä ne nimet, jotka ovat olleet suosittuja ruotsinkielisten parissa, kuin myös suomenkielisten suosikkinimet. Tutkimuksessa selvitetään myös Helsingin ja Vaasan välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja nimimuodissa. Tutkimusaineiston nimet on jaettu suomenkielisiin ja nimiasultaan suomalaisiin, pohjoismaisiin ja nimiasultaan pohjoismaisiin sekä kansainvälisiin ja muunkielisiin etunimiin. Nimien kielisyyttä tutkimalla ja tarkastelemalla eroja kahden erilaisen kaupungin välillä voi tehdä joitakin johtopäätöksiä siitä, että kaksikielisyys saattaa vaikuttaa nimenantoon suomenruotsalaisissa perheissä, joissa puhutaan sekä ruotsia että suomea. Ne nimet, jotka ovat olleet suosituimpia Helsingin ruotsinkielisillä lapsilla vuonna 2001, olivat olleet suosittuja myös koko maassa ruotsinkielisillä lapsilla tuona vuonna. Vaasan ruotsinkielisillä lapsilla ei ole sellaisia todella suosittuja ensimmäisiä etunimiä, jotka eivät olisi suosittuja myös Helsingissä tai koko maassa. Suosituimmat jälkimmäiset etunimet ovat pitkälti samoja niin Helsingissä, Vaasassa kuin koko Suomenkin ruotsinkielisten parissa. Suomenkielisten parissa suosittuja ensimmäisiä etunimiä ei ole Helsingin eikä Vaasan vuonna 2001 syntyneillä ruotsinkielisillä lapsilla erityisen paljon, lukuun ottamatta sellaisia nimiä, jotka ovat suosittuja sekä suomen- että ruotsinkielisten keskuudessa. Yleensä ottaen suomenkieliset etunimet ovat tutkimusaineistossa varsin harvinaisia. Suurin osa aineiston etunimistä on kansainvälisiä, jopa 80 %. Lähes kaikki aineiston kansainvälisistä etunimistä ovat sellaisia, että ne ovat käytössä monissa maissa. Suuri osa nimistä on myös sellaisia, että ne sopivat sekä suomen- että ruotsinkieliseen nimiympäristöön. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Suomenruotsalaisten lasten nimet Helsingissä ja Vaasassa vuonna 2001 : Näkyykö kaksikielisyys? fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Finnish Language en
dc.subject.discipline Suomen kieli fi
dc.subject.discipline Finska språket sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201611183042

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Oksanen_Karoliina_Pro_gradu_2012.pdf 529.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record