Ihmisoikeuskasvatus alakoulussa luokanopettajan silmin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153027
Title: Ihmisoikeuskasvatus alakoulussa luokanopettajan silmin
Author: Salmi, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153027
http://hdl.handle.net/10138/169744
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: The purpose of this thesis is to find out how human rights education is present in Finnish elementary schools. What do teachers know about human rights education and how it's tied to the elementary school and teachers' professionalism? My hypothesis is that human rights education exists in elementary schools but it is not well-known. There are no previous studies done of this subject. Closest is Mia Matilainen's doctoral dissertation from 2011, where she examines human rights education in high schools. The research is done by using the interview method. I interviewed six elementary school teachers form four different schools and 3 different municipalities. Two of the schools were comprehensive schools. In addition to the teachers, I interviewed two human rights specialists from two different organizations. The interview material is analyzed by using content analysis. The this thesis includes several direct quotes to give it a more down to earth feel, and also to stay in touch with the interview method used. Human rights education was a foreign concept to the teachers I interviewed. However, they thought that with the current elementary school curriculum (in 2016), human rights education will become more familiar and its meaning will become more important. Human rights education was seen as being a part of current subject contents, such as religion, ethics and history. Handling every day issues such as conflicts and bullying were seen as part of human rights education also. Its presence was seen in class rooms, but there is room for improvement in within the school culture, especially when it comes to getting people involved. Teacher's own values were seen as a key element in human rights education. Teacher's role in Finnish schools is still very autonomous, and that it's up to individual teachers how human rights education fits in with the everyday school life. This means that human rights education and taking part in it varies within schools.Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ihmisoikeuskasvatus näkyy suomalaisessa alakoulussa. Mitä luokanopettajat tietävät ihmisoikeuskasvatuksesta ja miten se liittyy heidän mielestään peruskouluun ja ammattiosaamiseen. Hypoteesini mukaan ihmisoikeuskasvatusta alakouluissa on, mutta sitä ei kuitenkaan tunneta. Aiempia tutkimuksia aiheesta ei ole tehty. Lähimpänä on Mia Matilaisen väitöskirja tutkimus vuodelta 2011, jossa hän tarkastelee ihmisoikeuskasvatusta lukio kontekstissa. Tutkimus on tehty haastattelumenetelmällä. Haastattelin kuutta alakoulun luokanopettajaa neljästä eri koulusta ja kolmesta eri kunnasta. Kaksi kouluista oli yhtenäiskouluja. Luokanopettajien lisäksi haastattelin kahta ihmisoikeusasiantuntijaa kahdesta eri järjestöstä. Haastatteluaineisto on analysoitu sisällönanalyysi menetelmällä. Käytän tutkimuksessani paljon suoria lainauksia, jotta tutkimus olisi elämänläheisempi ja kosketus haastattelumenetelmään säilyy läpi tutkimukseni. Ihmisoikeuskasvatus käsitteenä oli vieras luokanopettajille. Kuitenkin tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman (2016) kautta ihmisoikeuskasvatus koettiin tulevan tunnetummaksi ja sen merkitystä aletaan ymmärtää. Ihmisoikeuskasvatus ymmärrettiin tiettyjen oppiaineiden sisältöihin liittyvänä, kuten uskonto, elämänkatsomustieto ja historia. Kuitenkin arjen tilanteiden selvittely, kuten ristiriidat ja kiusaaminen koettiin myös osaksi ihmisoikeuskasvatusta. Osallisuus näkyi luokissa, mutta parantamisen varaa koettiin olevan koko koulun toimintakulttuurissa osallistamisen suhteen. Ihmisoikeuskasvatus koettiin olevan myös opettajan henkilökohtaisista arvoista kiinni. Opettajan rooli on edelleen suomalaisessa koulussa kovin autonominen ja näin ollen on yksittäisestä opettajasta kiinni, miten ihmisoikeuskasvatus sulautuu koulun arkeen. Näin ollen sekä osallisuus että ihmisoikeuskasvatuksen kuuluminen lasten kouluarkeen on hyvin kirjavaa.
Subject: ihmisoikeuskasvatus
ihmisoikeudet
osallisuus
luokanopettaja
lapsen oikeudet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record