Sustainable Development Assessment Tests for GMOs : a Legal Perspective

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611103024
Title: Sustainable Development Assessment Tests for GMOs : a Legal Perspective
Author: Saar, Salome
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611103024
http://hdl.handle.net/10138/169816
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ympäristöoikeus
Environmental law
Miljörätt
Abstract: Tässä Pro gradu -tutkielmassani tutkin kestävän kehityksen ja geneettisesti muunneltujen organismien (GMO) yhteensopivuutta, erityisesti kestävän kehityksen arviointimalleja. Aloitan esittelemällä aiheeseen liittyvän sanaston ja toteamalla, että kestävän kehityksen oikeuden olemassaolo on pääolettamus työssäni. Tämän jälkeen käsittelen Suomen, Norjan, Ruotsin ja EU:n GMO-sääntelyä sekä näihin enemmän tai vähemmän liittyvää kestävän kehityksen sääntelyä. Tutkin, kuinka kestävä kehitys on Norjan lainsäädännössä osa GMO-sääntelyä ja kuinka muissa tapauksissa kestävä kehitys tulee vain epäsuorasti esille. Oikeusvertailun jälkeen siirryn kestävän kehityksen arviointimalleihin. Käyn läpi erilaisia ratkaisuja, niiden käytännön toimivuutta ja tarkastelen niitä kriittisesti. Arviointimalleissa tarkastelen myös jokaisen mallin toimivuutta suomalaisissa olosuhteissa. Arviointimallien läpikäynti on osittain pintapuolista, mutta antaa toisaalta monipuolisen kuvan erilaisista ratkaisuista kestävän kehityksen mittaamisessa. Viimeisenä kappaleena ennen päätelmiä käsittelen Geenitekniikan lautakunnan lausuntoja antamistaan GMO-luvista ja lupien kieliasusta. Päätelmissä pohdin kestävän kehityksen ja GMO:n yhteensopivuutta ja mietin sopivan mallin löytämistä suomalaisille olosuhteille.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record