Kamppailua Keski-Aasian kaasusta : Keski-Aasian kaasu Euroopan unionin ja Venäjän energiapolitiikassa 2003-2009

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273656
Title: Kamppailua Keski-Aasian kaasusta : Keski-Aasian kaasu Euroopan unionin ja Venäjän energiapolitiikassa 2003-2009
Author: Valmunen, Tuuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273656
http://hdl.handle.net/10138/169848
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia
Abstract: Energian rooli on noussut 2000-luvulla merkittäväksi maailmanpolitiikan kysymykseksi. Uusiutumattomat energiavarat ovat kuitenkin jakautuneet epätasaisesti. Venäjä ja Euroopan unioni ovat tärkeitä kauppakumppaneita ja niiden keskinäisriippuvuus energiamarkkinoilla on selvä. Venäjä on yksi maailman suurimpia kaasun viejämaita ja EU:n tuontikaasun varassa. Tässä energiapelissä on kyse siitä, kuka saa Keski-Aasian kaasua vahvistaakseen energiaturvallisuuttaan. Tutkielmassani tarkastelen Keski-Aasian kaasuvaroja Venäjän ja EU:n energiapolitiikassa vuosina 2003-2009. Käsittelen ensin Venäjän ja Euroopan unionin energiapolitiikkaa energiaturvallisuuden näkökulmasta. Toisessa käsittelyluvussa paneudun ensin Euroopan ja Venäjän keskinäisiin suhteisiin, jotka rakensivat osaltaan pohjaa maiden näkemyksiin Keski-Aasian kaasusta. Lopuksi käsittelen sitä, miten Venäjän ja EU:n keskinäiset suhteet ja omat energiaturvallisuuteen liittyvät intressit heijastuvat Keski-Aasian kaasuputkiprojekteihin. Pääaineistonani minulla on Venäjän energiaministeriön laatimat energiastrategiat, jotka ilmestyivät vuosina 2003 ja 2009 sekä EU:n komission laatima vihreä kirja: Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi. Tärkeänä lähteenä ovat myös Keski-Aasian strategiat, kuten Regional Strategy for Assistance to Central Asia for the period 2007-2013 sekä The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership. Tutkimukseni teoreettisena pohjana hyödynnän kriittistä geopolitiikkaa. Tämä tutkimussuunta keskittyy 'mielikuvien karttoihin' pelkkien perinteisten maantieteellisten karttojen sijaan. Aineistojeni perusteella energiaturvallisuus nähtiin tärkeänä asiana. Molemmat korostivat energian saannin turvaamista, mutta EU korosti enemmän ympäristötekijöitä ja kaasun vaihtoehtoistenreittien tärkeyttä. Venäjä ja EU olivat riippuvaisia toisistaan kaasumarkkinoilla, mutta Ukrainan kaasukriisien jälkeen EU halusi muutosta tilanteeseen. Aineistostani tulee ilmi, että Venäjä ja EU eivät pystyneet tekemään yhteistyötä Keski-Aasian kaasun kuljettamisessa, vaan molemmat toimivat omien intressiensä mukaan. Tutkimuskirjallisuudessa ja omassa aineistossani nousee toistuvasti esiin Keski-Aasian kuljetusreittien tärkeys. EU epäonnistui tekemään yhtenäistä energiapolitiikkaa ja heräsi verrattain myöhään kilpailuun Keski-Aasian kaasusta. Venäjän historialliset kytkökset Keski-Aasiaan ja Venäjän yksimielinen energiapolitiikka vahvisti Venäjän asemia energiapelissä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record