Palkkatyöstä pienyrittäjäksi : Luovan työn itsensätyöllistäjien kertomuksia työn muutoksesta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273682
Julkaisun nimi: Palkkatyöstä pienyrittäjäksi : Luovan työn itsensätyöllistäjien kertomuksia työn muutoksesta
Tekijä: Eronen-Mäkelä, Sari
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273682
http://hdl.handle.net/10138/169849
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Tiivistelmä: Luovaa työtä tekee yhä useampi ja luovan työn kautta muodostuva talous on yhä suuremmassa osassa Suomen ja muiden länsimaiden taloudessa. Samaan aikaan työelämä on murroksessa ja taloustaantuman aikana yritykset ulkoistavat toimintojaan. Luova ja tietotyö ovat helposti siirrettävissä perinteisistä työpaikoista ja organisaatioista ostettaviksi palveluiksi, sillä niiden tuotantovälineet ovat muuttuneet mobiileiksi ja työn tulokset voi tallentaa verkkopalveluihin. Niinpä moni luovan työn tekijä siirtyy pienyrittäjäksi. Tässä tutkielmassa tarkastellaan luovan työn ammattilaisten omia tarinoita heidän työnsä muutoksesta. Haastateltavat ovat siirtyneet perinteisistä työorganisaatioista työllistämään itse itsensä ja kuitenkin he ovat hakeutuneet uudenlaisiin työyhteisöihin ja työtiloihin. Aiempien työyhteisöiden hierarkisen organisaation sijaan he muodostavat projekti- ja tehtäväkohtaisia organisaatioita. Nämä uudet yhteisöt perustuvat löyhille suhteille, joita ylläpidetään muun muassa verkkoyhteisöiden avulla. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään luovan työn ja luovan talouden erityispiirteitä, työyhteisöiden ja verkostojen muutosta, organisaatioden ja yhteisöllisyyden uusia muotoa ja yhteisöllissiä ja virtuaalisia työtilat. Lisäksi käsitellään näiden taustalla vaikuttavia ilmiöitä, kuten jakamistaloutta ja internetin mahdollistamia yhteisöllisiä toimintatapoja. Aineistona on seitsemän puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa luovan työn ammattilaiset kertovat omat ammatilliset tarinansa. Antenarratiivisen analyysin kautta näistä tarinoista nousee viisi teemaa; vapaus, identiteetti, motivaatio, työtila- ja paikka ja yhteisöllisyys. Keskeisimpinä tuloksina analyysistä nousee, että tarinat muodostavat varsin yhtenäisen kertomuksen ammattilaisista, joita yhdistää uudenlainen yrittäjäidentiteetti ja pienyrittäjäeetos. Heille on tärkeää vapaus ja riippumattomuus, jotka ilmenevät ennen kaikkea vapautena työnantajista ja työajasta ja -paikasta. He hakeutuvat uusiin yhteisöihin kaltaistensa joukkoon, mutta nämä yhteisöt poikkeavat perinteisistä työyhteisöistä siinä, että niissä sitoudutaan pikemminkin työtehtäviin ja projekteihin kuin organisaatiorakenteisiin. Tarinoista tulee esille työn muutoksen aiheuttama taloudellinen epävarmuus, mutta toisaalta vapauden mukanaan tuoma tyytyväisyys ja mahdollisuus tuoda oma erityislaatuinen persoonansa esille.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot