Palkkatyöstä pienyrittäjäksi : Luovan työn itsensätyöllistäjien kertomuksia työn muutoksesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Eronen-Mäkelä, Sari
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703273682
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/169849
dc.description.abstract Luovaa työtä tekee yhä useampi ja luovan työn kautta muodostuva talous on yhä suuremmassa osassa Suomen ja muiden länsimaiden taloudessa. Samaan aikaan työelämä on murroksessa ja taloustaantuman aikana yritykset ulkoistavat toimintojaan. Luova ja tietotyö ovat helposti siirrettävissä perinteisistä työpaikoista ja organisaatioista ostettaviksi palveluiksi, sillä niiden tuotantovälineet ovat muuttuneet mobiileiksi ja työn tulokset voi tallentaa verkkopalveluihin. Niinpä moni luovan työn tekijä siirtyy pienyrittäjäksi. Tässä tutkielmassa tarkastellaan luovan työn ammattilaisten omia tarinoita heidän työnsä muutoksesta. Haastateltavat ovat siirtyneet perinteisistä työorganisaatioista työllistämään itse itsensä ja kuitenkin he ovat hakeutuneet uudenlaisiin työyhteisöihin ja työtiloihin. Aiempien työyhteisöiden hierarkisen organisaation sijaan he muodostavat projekti- ja tehtäväkohtaisia organisaatioita. Nämä uudet yhteisöt perustuvat löyhille suhteille, joita ylläpidetään muun muassa verkkoyhteisöiden avulla. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään luovan työn ja luovan talouden erityispiirteitä, työyhteisöiden ja verkostojen muutosta, organisaatioden ja yhteisöllisyyden uusia muotoa ja yhteisöllissiä ja virtuaalisia työtilat. Lisäksi käsitellään näiden taustalla vaikuttavia ilmiöitä, kuten jakamistaloutta ja internetin mahdollistamia yhteisöllisiä toimintatapoja. Aineistona on seitsemän puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa luovan työn ammattilaiset kertovat omat ammatilliset tarinansa. Antenarratiivisen analyysin kautta näistä tarinoista nousee viisi teemaa; vapaus, identiteetti, motivaatio, työtila- ja paikka ja yhteisöllisyys. Keskeisimpinä tuloksina analyysistä nousee, että tarinat muodostavat varsin yhtenäisen kertomuksen ammattilaisista, joita yhdistää uudenlainen yrittäjäidentiteetti ja pienyrittäjäeetos. Heille on tärkeää vapaus ja riippumattomuus, jotka ilmenevät ennen kaikkea vapautena työnantajista ja työajasta ja -paikasta. He hakeutuvat uusiin yhteisöihin kaltaistensa joukkoon, mutta nämä yhteisöt poikkeavat perinteisistä työyhteisöistä siinä, että niissä sitoudutaan pikemminkin työtehtäviin ja projekteihin kuin organisaatiorakenteisiin. Tarinoista tulee esille työn muutoksen aiheuttama taloudellinen epävarmuus, mutta toisaalta vapauden mukanaan tuoma tyytyväisyys ja mahdollisuus tuoda oma erityislaatuinen persoonansa esille. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Palkkatyöstä pienyrittäjäksi : Luovan työn itsensätyöllistäjien kertomuksia työn muutoksesta fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Media and Communication Studies en
dc.subject.discipline Viestintä fi
dc.subject.discipline Medier och kommunikation sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703273682

Files in this item

Files Size Format View
Eronen-Makela_viestinta.pdf 394.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record