Kehittämistutkimus : Mustikan ja puolukan kemiaa kokeellisten kotitehtävien kontekstina

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251073
Titel: Kehittämistutkimus : Mustikan ja puolukan kemiaa kokeellisten kotitehtävien kontekstina
Författare: Meriläinen, Sonja
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251073
http://hdl.handle.net/10138/169922
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Chemistry Teacher Education
Kemian opettajan koulutus
Kemilärarutbildningen
Abstrakt: Uudet opetussuunnitelman perusteet asettavat tavoitteeksi itseohjautuvan, tekemiensä havaintojen pohjalta kriittiseen ajatteluun kykenevän oppilaan. Jotta tähän päästäisiin, on opetuksessa pyrittävä siirtymään entistä enemmän oppilaskeskeiseen opetukseen. Erilaiset oppimisympäristöt, vaihtelevat työtavat ja digitaalisten välineiden käyttö opetuksessa ovat myös oleellisia. Tämän Pro gradu-työ pohjautuu näihin tarpeisiin. Tämä tutkimus on kehittämistutkimus, jossa kehitettiin mustikan ja puolukan kemiaa kontekstina käyttävä ja kokeellisiin kotitehtäviin nojaava verkkomateriaali. Mustikka ja puolukka ovat miltei jokaiselle suomalaiselle tuttuja, mutta niiden kemiaa käsitellään kouluissa suppeasti. Nämä marjat sisältävät runsaasti ravintoaineita sekä kemiallisia yhdisteitä, joiden terveysvaikutuksia on tutkittu runsaasti. Mustikka ja puolukka ovat raaka-aineina jokaisen saatavilla ja niiden käyttöä kokeellisissa kotitehtävissä tukee myös niiden vaarattomuus. Tämä kehittämistutkimus toteutettiin yhdessä kehittämissyklissä. Se sisältää teoreettisen ja empiirisen ongelma-analyysin, joiden pohjalta on kehitetty kehittämistuotos. Empiirinen ongelma-analyysi suoritettiin oppikirja-analyysillä ja opettajille suunnatulla lomaketutkimuksella. Toinen sykli kehittämistutkimuksessa olisi vaatinut kehittämistuotoksen testauksen oppilasryhmällä. Kehittämistuotos löytyy osoitteesta: https://marjojenkemia.wordpress.com/mustikan-ja-puolukan-kemiaa/


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Palautus.pdf 2.011Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post