Self-control, social cognitions, and automatic social images : Insights into determinants of healthy lifestyle among young men in military service

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2576-7
Title: Self-control, social cognitions, and automatic social images : Insights into determinants of healthy lifestyle among young men in military service
Author: Kinnunen, Marja
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
National Institute for Health and Welfare (THL)
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-01-27
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2576-7
http://hdl.handle.net/10138/170119
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Despite being aware of public health guidelines, young men often consume too little vegetables, too much fast food, are quite inactive, and have relatively poor fitness levels. The aims were to examine the following: Is higher self-control associated with improved health behaviors, better fitness, and lower Body Mass Index (BMI)? Is the healthier eating of people with high self-control actually explained by HAPA-model e.g. with higher self-efficacy and more planning? Are typical healthy and unhealthy peer eaters (prototypes) evaluated differently when they are choosing healthy foods or abstaining from unhealthy foods? Are these prototypes associated with eating? And does an intervention of social images promote fruit and vegetable consumption? The present study is part of the DefenceNutri study. Data from 1824 Finnish male conscripts between 2008 and 2009 (age M = 20) was collected at the beginning of the military service, eight weeks after baseline (79% retention) and six months after baseline (67% retention). Studies I and III were cross-sectional observational studies, Study II was prospective and Study IV was non-randomized controlled intervention. Measures included questionnaires, height, weight, and physical fitness. Higher self-control was associated with healthier eating habits, higher leisure-time physical activity, better fitness and lower BMI. The association of higher self-control and fruit and vegetable consumption was fully explained by the HAPA-model; i.e. by higher self-efficacy and positive outcome expectancies of healthy eating, higher risk perceptions of unhealthy eating, higher intentions to eat fruit and vegetables and more planning in eating. However, the HAPA-model explained only partially the negative association between self-control and fast food consumption. Healthy-eating peers (whether choosing or abstaining) were mainly perceived more positively than unhealthy eating peers. A positive rating of vegetable-choosing peers was associated with higher fruit and vegetable consumption. The associations of perceptions of a fat-choosing or -abstaining peer with fast food eating were weaker. The social images of peer eater became unhealthier and vegetable consumption declined during the military service. The intervention had some success in diminishing the negative development of images and vegetable consumption but, the mechanism could not be verified. Whereas high self-control is a relatively enduring trait, the social cognitive factors found to mediate self-control and behavior can be affected. Prototypes play a role in young men s eating behavior, but merely in fruit and vegetable consumption, not in fast food consumption. Targeting prototypes by campaign might require more participatory action from the target population.Nuorten miesten elintavat ja fyysinen kunto ovat kaukana terveyssuosituksista. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli vastata seuraaviin kysymyksiin: Onko korkeampi itsesäätely yhteydessä terveellisempään syömiseen ja useammin harrastettuun vapaa-ajan liikuntaan, parempaan fyysiseen kuntoon ja matalampaan painoindeksiin? Selittääkö HAPA-malli; esimerkiksi korkeampi pystyvyys ja suunnitelmallisuus itsesäätelyn vaikutuksen syömiseen? Arvioidaanko tyypilliset ikätoverit (prototyypit) eri tavoin, jos he valitsevat terveellistä tai epäterveellistä ruokaa tai välttävät niitä? Ovatko nämä sosiaaliset mielikuvat yhteydessä syömiseen? Voidaanko sosiaaliseen mielikuvaan vaikuttamalla parantaa varusmiesten kasvisten syöntiä? Tämä väitöskirja on osa VARU -hanketta. Osatutkimuksissa on tarkasteltu tietoja varusmiehiltä vuosina 2008 ja 2009 (N = 1824, ikäkeskiarvo 20 v.). Alkumittaukset ja -kyselyt toteutettiin ensimmäisen palvelusviikon aikana, seuranta tapahtui 8 viikon kuluttua (osallistumisprosentti 79 %) sekä 6kk palvelukseen astumisen jälkeen (osallistumisprosentti 67 %). Osatutkimukset I ja III perustuvat poikkileikkausaineistoon, osatutkimus II on pitkittäistutkimus ja osatutkimus IV ei-satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus. Tutkimuksessa käytettiin kyselylomakkeita, paino- ja pituustietoja ja kuntotestien tuloksia. Korkeampi itsesäätely oli yhteydessä terveellisempään syömiseen, useammin harrastettuun liikuntaan, parempaan kuntoon sekä matalampaan painoindeksiin. Korkeamman itsesäätelyn ja kasvisten ja hedelmien syömisen välinen yhteys selittyi kokonaan korkeammalla pystyvyyden tunteella ja tulosodotuksilla terveellistä syömistä kohtaan, riskikäsityksillä epäterveellisestä syömisestä, aikomuksilla syödä kasviksia ja hedelmiä sekä suunnitelmallisuudella. Pikaruoan syömisen osalta nämä HAPA-mallin tekijät selittivät vain osittain itsesäätelyn ja syömisen välitä yhteyttä. Tyypillinen terveellisesti syövä varusmies arvioitiin pääasiassa positiivisemmin kuin epäterveellisesti syövä varusmies riippumatta siitä oliko kyseessä epäterveellisestä ruoasta kieltäytyminen vai terveellisen ruoan valitseminen. Mielikuvat olivat yhteydessä syömiseen. Interventio onnistui osittain jarruttamaan sekä prototyyppien, että kasvisten syönnissä palveluksen aikana tapahtuvaa negatiivista kehitystä. Intervention vaikuttavuutta ei kuitenkaan voitu todentaa. Itsesäätelyn vaikutus syömiseen selittyy ainakin osittain sosiaaliskognitiivisilla tekijöillä, joihin tiedetään voivan vaikuttaa. Sosiaaliset mielikuvat vaikuttavat etenkin kasvisten ja hedelmien syömiseen. Mielikuvien, kautta vaikuttaminen vaatinee kuitenkin kohderyhmän osallistavaa tutkimusta.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SELFCONT.pdf 3.716Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record