Lisävitamiineista saattaa olla hyötyä urheilijoille : [Keskustelua]

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/170135

Citation

Hemilä , H & Antila , E 1993 , ' Lisävitamiineista saattaa olla hyötyä urheilijoille : [Keskustelua] ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 48 , Nro 21 , Sivut 2032-2033 . < http://www.laakarilehti.fi/ajassa/keskustelua/lisavitamiineista-saattaa-olla-hyotya-urheilijoille >

Title: Lisävitamiineista saattaa olla hyötyä urheilijoille : [Keskustelua]
Author: Hemilä, Harri; Antila, Erkki
Contributor organization: Harri Hemilä / Vastuullinen tutkija
Kansanterveystieteen osasto
Date: 1993
Language: fin
Number of pages: 2
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/170135
Abstract: Mi­kael Fo­gelholm esitti hil­jattain, et­tä urhei­li­joiden suori­tus­kyky ei pa­rane sil­lä, et­tä he söi­sivät päivit­täisen ruoan li­säksi yli­mää­räisiä vita­mii­neja ja kiven­näi­sai­neita (1). Eräiden urhei­lu­val­men­tajien mu­kaan mo­net suori­tus­kykyä alen­tavat on­gelmat liit­tyvät kilpai­li­joiden se­kä har­joitus- et­tä kilpai­lu­kauden vilus­tu­mis­sai­rauksiin. Näin ol­len fyy­sinen suori­tus­kyky ei ole ai­noa te­kijä, jo­hon lisä­vi­ta­mii­neilla kan­nattaa yrittää vai­kuttaa. ...
Subject: 314 Terveystieteet
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HH_SLL_1993ax.pdf 467.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record