Kalasatama

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/170354

Citation

Matschoss , K J , Korhonen , K M & Heiskanen , E 2016 , Kalasatama . Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER , Nro 13 , Vuosikerta. 2016 , 2016 toim , Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu , Helsinki . < https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/24145/isbn9789526072104.pdf?sequence=1&isAllowed=y >

Title: Kalasatama
Alternative title: Kalasatama : Case description of an experiment
Author: Matschoss, Kaisa Johanna; Korhonen, Katri Marketta; Heiskanen, Eva
Contributor organization: Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos (2010-2017)
Kuluttajatutkimuskeskus
Publisher: Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu
Date: 2016-12-07
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER
ISBN: 978-952-60-7210-4
ISSN: 1799-4950
URI: http://hdl.handle.net/10138/170354
Abstract: Tämä case-julkaisu liittyy Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Smart Energy Transition (SET) -hankkeeseen (www.smartenergytransition.fi). Kalasatama-tapaustutkimus tutkii Helsingin uuden, vuosien 2009–2035 aikana rakentuvan smart city –kaupunginosan puitteissa tehtyjä energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä kokeiluja. Kalasatama toimii kehittämisalustana ja avoimena innovaatioekosysteeminä eli ns. living lab –kokeiluna, jossa erilaisia teknologioita testataan todellisissa ympäristöissä, tilanteissa ja todellisten asukkaiden kanssa. Kalasatama on muuttunut alkuvaiheen yritysten liiketoimintakonsortiosta myös asukkaat ja kolmannen sektorin toimijat huomioivaksi EAKR-rahoitteiseksi Fiksu Kalasatama –hankkeeksi. Hankkeessa tavoitellaan resurssiviisautta yhteistoiminnan kokeilualustalla tehtävillä sekä pidempiaikaisilla kehittämiskokeiluilla ja piloteilla että Nopeat kokeilut –ohjelman lyhyillä kokeiluilla. Kalasatama-kokeilua pidetään kokonaisuudessaan hyvin onnistuneena. Kalasataman kokeilujen yksi merkittävä onnistuminen on kaupunginosan identiteetin kehittyminen ja asukkaiden yhteisöllistäminen. Alue mahdollistaa monenlaisen kokeilutoiminnan ja arvokkaiden kokemusten keräämisen todellisten asukkaiden kanssa. Lisäksi osa Kalasataman kokeilun innovatiivisista toimintamalleista ja kokeilun myötä syntynyt oppiminen on siirtynyt kaupungin hallinnon sisällä ja toimintamalleja kokeillaan myös muualla Helsingissä. Useiden toimijoiden ratkaisut ovat kehittyneet kokeilujen myötä aihiovaiheesta testattaviksi lopputuotteiksi, vaikka vakiintunutta ja skaalattavaa liiketoimintaa ei olekaan vielä kehittynyt. Kokeilun pohjalta suurimmiksi onnistumisen ja skaalauksen esteiksi on tunnistettu omistajuuden löytäminen kaupunginhallinnosta ja rahoituksen riittämättömyys tarpeeksi pitkien kokeilujen toteuttamiseksi. Haastatteluissa nousi esille joidenkin toimijoiden pettymys kokeiluissa mukana olevien suuryritysten konservatiivisuuteen ja innovatiivisuuden puutteeseen, mitä voi selittää se, ettei hyvin alkuvaiheen innovaatiotoiminta vielä tuota skaalattavia ratkaisuja.
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kalasatama_julkaisu.pdf 907.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record