Viljankuivaus : Pienoiskuivurin suunnittelu ja mittaukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211701
Title: Viljankuivaus : Pienoiskuivurin suunnittelu ja mittaukset
Author: Mussalo, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211701
http://hdl.handle.net/10138/17101
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologi (lantbruksteknologi)
Agrotechnology (Agricultural Engineering)
Agroteknologia (maatalousteknologia)
Abstract: The aim of this study was to design a small scale grain drying facility and measure the effectiveness of grain drying. The small scale dryer was built by Antti-Teollisuus, a Finnish grain dryer manufacturer, near their research, development and production plant. Measurements were carried out in the autumn of 2008. The dryer could be used as a continuous flow dryer or as a batch dryer. Dryer was instrumented with suitable sensors to measure air temperature, relative humidity of air and air velocity. This information was then used to solve the efficiency of drying. Measurements went reasonably well, although moisture content from grain was quite high when compared to results given by moisture meter that grinds grain and gives the results straight away. Dryer performance was approx. 50-75 kW, which is quite near to the results found in earlier studies on the same subject. Energy consumption 3-6 MJ/kg water removed from grain was very near the results in previous studies of grain drying whether the dryer was large scale or small scale. In general, a small scale dryer can be used to study the phenomenon in grain drying quite well. For future studies are left for example inspecting how the shape or distance between air ducts inside the drying cells can be altered or what effect does increasing or decreasing drying air temperature or air velocity have on drying. For improved efficiency the grain dryer should be insulated, this could also prevent some air leaks and ensure that the data measured by the sensors is even more accurate.Tämän työn tavoitteena oli suunnitella pienoiskuivuri ja tutkia sen avulla viljan kuivumista. Kuivurin mitoitusta varten tarkasteltiin aiempia tutkimuksia joissa oli esitelty pienoiskuivureita. Kuivuri rakennettiin Kuusjoelle Antti-Teollisuuden tiloihin. Mittaukset suoritettiin syksyllä 2008 ja tässä työssä käsitellään mittauksia joissa kuivattiin kauraa ja ohraa. Pienoiskuivuria voidaan käyttää sekä jatkuvatoimiseen kuivaukseen että eräkuivaukseen. Kuivumisen seuraamista varten pienoiskuivuriin asennettiin anturit kuivumisen kannalta olennaisten tekijöiden mittaamista varten. Tulo- ja poistoilmasta mitattiin lämpötila ja suhteellinen kosteus. Tuloilmakanavasta mitattiin virtauspaine. Näiden tietojen avulla saatiin laskettua kosteuden poistuminen viljasta, viljan kosteus, kuivausteho ja energian kulutus viljasta haihtunutta vesikiloa kohti. Viljan kosteutta tarkasteltiin lisäksi myös pikakosteusmittarin avulla. Mittaukset onnistuivat hyvin, mutta viljankosteuden mittauksissa laskennallisella kosteudella ei päästy lähelle pikakosteusmittauksilla saatuja tuloksia. Kosteuden poistumisnopeus viljasta vaihteli välillä 7-26 g/kg ilmaa molemmilla mittauskerroilla. Kuivaustehon osalta päästiin hyvin lähelle aiemmissa samasta aiheesta tehdyissä tutkimuksissa, noin 50-75 kW. Myös energian kulutus viljasta poistunutta vesikiloa kohti oli hyvin samassa suuruusluokassa kuin aiemmissa tutkimuksissa, noin 3-6 MJ/kg. Pienoiskuivuri tarjoaa hyvän alustan viljan kuivumiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi harjojen välinen etäisyys, ilmamäärä ja kuivausilman lämpötila. Rakennetta on kuitenkin syytä kehittää lisäämällä eristystä, jolloin saadaan kuivauksesta tehokkaampaa, pystytään estämään mahdolliset ilmavuodot ja parannetaan näin antureilta saatavien tietojen tarkkuutta.
Subject: grain drying
small scale dryer
viljankuivaus
kuivuri
pienoiskuivuri
kuivauskokeet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mussalo_Gradu_2804.pdf 632.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record