Characteristics and consistency of light smoking : Long-term follow-up among Finnish adults

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282384
Title: Characteristics and consistency of light smoking : Long-term follow-up among Finnish adults
Alternative title: Määrältään vähäisen tupakoinnin ominaispiirteet ja pysyvyys suomalaisessa aikuisväestössä
Author: Hukkinen, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, institutionen för folkhälsovetenskap
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282384
http://hdl.handle.net/10138/17105
Thesis level: master's thesis
Discipline: Public health, general practice
Kansanterveystiede
Folkhälsovetenskap
Abstract: Tupakointitutkimukset keskittyvät perinteisesti säännöllisesti tai runsaasti tupakoiviin. Koska ei ole osoitettu mitään terveyden kannalta haitattoman tupakoinnin rajaa, määrältään vähäisenkin tupakoinnin tutkiminen on tärkeää. Tutkielman tavoitteina oli analysoida päivittäin 1-4 savuketta polttavien ominaispiirteitä, tupakointitottumusten pysyvyyttä sekä tupakointitavan muutosta ennustavia tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin vuosina 1975, 1981 ja 1990 kerätyn suomalaisen kaksoskohorttitutkimuksen kyselyaineistoa. Vuoden 1975 aineistossa oli 9 940 päivittäistupakoitsijaa, joista 8% poltti alle 5 ja 20% vähintään 20 savuketta päivässä. Tutkimuksessa verrattiin päivittäin vähän ja paljon polttavien ominaispiirteitä. Vähän tupakoivat olivat todennäköisemmin naisia, yksin eläviä, liikunnallisia, korkeammin koulutettuja, elämäänsä tyytyväisiä ja vähemmän stressaantuneita kuin runsaasti polttavat. Pienempi osuus vähemmän tupakoivista käytti runsaasti kahvia ja alkoholia tai tupakoidessaan hengitti savua keuhkoihin. Pitkittäistarkastelussa ikä, koulutusaste, siviilisäädyn muutos ja alkoholin käyttö ennustivat tupakointitapojen muuttumista. Yksilötasolla vähäinen tupakointi oli usein väliaikaista: seuranta-aikana valtaosa lopetti tupakoinnin tai lisäsi savukemäärää. Väestötasolla vähän tupakoivien osuus pysytteli samana: tupakoinnin aloittajia, vähentäjiä sekä aiemmin lopettaneita mutta uudelleen aloittaneita siirtyi tähän ryhmään.
Subject: smoking
harm reduction
longitudinal studies
health surveys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Final-syventavat2.pdf 138.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record