Characteristics and consistency of light smoking : Long-term follow-up among Finnish adults

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282384
Julkaisun nimi: Characteristics and consistency of light smoking : Long-term follow-up among Finnish adults
Toissijainen nimi: Määrältään vähäisen tupakoinnin ominaispiirteet ja pysyvyys suomalaisessa aikuisväestössä
Tekijä: Hukkinen, Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, institutionen för folkhälsovetenskap
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2010
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282384
http://hdl.handle.net/10138/17105
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Public health, general practice
Kansanterveystiede
Folkhälsovetenskap
Tiivistelmä: Tupakointitutkimukset keskittyvät perinteisesti säännöllisesti tai runsaasti tupakoiviin. Koska ei ole osoitettu mitään terveyden kannalta haitattoman tupakoinnin rajaa, määrältään vähäisenkin tupakoinnin tutkiminen on tärkeää. Tutkielman tavoitteina oli analysoida päivittäin 1-4 savuketta polttavien ominaispiirteitä, tupakointitottumusten pysyvyyttä sekä tupakointitavan muutosta ennustavia tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin vuosina 1975, 1981 ja 1990 kerätyn suomalaisen kaksoskohorttitutkimuksen kyselyaineistoa. Vuoden 1975 aineistossa oli 9 940 päivittäistupakoitsijaa, joista 8% poltti alle 5 ja 20% vähintään 20 savuketta päivässä. Tutkimuksessa verrattiin päivittäin vähän ja paljon polttavien ominaispiirteitä. Vähän tupakoivat olivat todennäköisemmin naisia, yksin eläviä, liikunnallisia, korkeammin koulutettuja, elämäänsä tyytyväisiä ja vähemmän stressaantuneita kuin runsaasti polttavat. Pienempi osuus vähemmän tupakoivista käytti runsaasti kahvia ja alkoholia tai tupakoidessaan hengitti savua keuhkoihin. Pitkittäistarkastelussa ikä, koulutusaste, siviilisäädyn muutos ja alkoholin käyttö ennustivat tupakointitapojen muuttumista. Yksilötasolla vähäinen tupakointi oli usein väliaikaista: seuranta-aikana valtaosa lopetti tupakoinnin tai lisäsi savukemäärää. Väestötasolla vähän tupakoivien osuus pysytteli samana: tupakoinnin aloittajia, vähentäjiä sekä aiemmin lopettaneita mutta uudelleen aloittaneita siirtyi tähän ryhmään.
Avainsanat: smoking
harm reduction
longitudinal studies
health surveys


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Final-syventavat2.pdf 138.3KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot