Characteristics and consistency of light smoking : Long-term follow-up among Finnish adults

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282384
Titel: Characteristics and consistency of light smoking : Long-term follow-up among Finnish adults
Sekundär titel: Määrältään vähäisen tupakoinnin ominaispiirteet ja pysyvyys suomalaisessa aikuisväestössä
Författare: Hukkinen, Maria
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, institutionen för folkhälsovetenskap
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2010
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282384
http://hdl.handle.net/10138/17105
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Public health, general practice
Kansanterveystiede
Folkhälsovetenskap
Abstrakt: Tupakointitutkimukset keskittyvät perinteisesti säännöllisesti tai runsaasti tupakoiviin. Koska ei ole osoitettu mitään terveyden kannalta haitattoman tupakoinnin rajaa, määrältään vähäisenkin tupakoinnin tutkiminen on tärkeää. Tutkielman tavoitteina oli analysoida päivittäin 1-4 savuketta polttavien ominaispiirteitä, tupakointitottumusten pysyvyyttä sekä tupakointitavan muutosta ennustavia tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin vuosina 1975, 1981 ja 1990 kerätyn suomalaisen kaksoskohorttitutkimuksen kyselyaineistoa. Vuoden 1975 aineistossa oli 9 940 päivittäistupakoitsijaa, joista 8% poltti alle 5 ja 20% vähintään 20 savuketta päivässä. Tutkimuksessa verrattiin päivittäin vähän ja paljon polttavien ominaispiirteitä. Vähän tupakoivat olivat todennäköisemmin naisia, yksin eläviä, liikunnallisia, korkeammin koulutettuja, elämäänsä tyytyväisiä ja vähemmän stressaantuneita kuin runsaasti polttavat. Pienempi osuus vähemmän tupakoivista käytti runsaasti kahvia ja alkoholia tai tupakoidessaan hengitti savua keuhkoihin. Pitkittäistarkastelussa ikä, koulutusaste, siviilisäädyn muutos ja alkoholin käyttö ennustivat tupakointitapojen muuttumista. Yksilötasolla vähäinen tupakointi oli usein väliaikaista: seuranta-aikana valtaosa lopetti tupakoinnin tai lisäsi savukemäärää. Väestötasolla vähän tupakoivien osuus pysytteli samana: tupakoinnin aloittajia, vähentäjiä sekä aiemmin lopettaneita mutta uudelleen aloittaneita siirtyi tähän ryhmään.
Subject: smoking
harm reduction
longitudinal studies
health surveys


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Final-syventavat2.pdf 138.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post