Characteristics and consistency of light smoking : Long-term follow-up among Finnish adults

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, institutionen för folkhälsovetenskap sv
dc.contributor.author Hukkinen, Maria
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507282384
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17105
dc.description.abstract Tupakointitutkimukset keskittyvät perinteisesti säännöllisesti tai runsaasti tupakoiviin. Koska ei ole osoitettu mitään terveyden kannalta haitattoman tupakoinnin rajaa, määrältään vähäisenkin tupakoinnin tutkiminen on tärkeää. Tutkielman tavoitteina oli analysoida päivittäin 1-4 savuketta polttavien ominaispiirteitä, tupakointitottumusten pysyvyyttä sekä tupakointitavan muutosta ennustavia tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin vuosina 1975, 1981 ja 1990 kerätyn suomalaisen kaksoskohorttitutkimuksen kyselyaineistoa. Vuoden 1975 aineistossa oli 9 940 päivittäistupakoitsijaa, joista 8% poltti alle 5 ja 20% vähintään 20 savuketta päivässä. Tutkimuksessa verrattiin päivittäin vähän ja paljon polttavien ominaispiirteitä. Vähän tupakoivat olivat todennäköisemmin naisia, yksin eläviä, liikunnallisia, korkeammin koulutettuja, elämäänsä tyytyväisiä ja vähemmän stressaantuneita kuin runsaasti polttavat. Pienempi osuus vähemmän tupakoivista käytti runsaasti kahvia ja alkoholia tai tupakoidessaan hengitti savua keuhkoihin. Pitkittäistarkastelussa ikä, koulutusaste, siviilisäädyn muutos ja alkoholin käyttö ennustivat tupakointitapojen muuttumista. Yksilötasolla vähäinen tupakointi oli usein väliaikaista: seuranta-aikana valtaosa lopetti tupakoinnin tai lisäsi savukemäärää. Väestötasolla vähän tupakoivien osuus pysytteli samana: tupakoinnin aloittajia, vähentäjiä sekä aiemmin lopettaneita mutta uudelleen aloittaneita siirtyi tähän ryhmään. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject smoking en
dc.subject harm reduction en
dc.subject longitudinal studies en
dc.subject health surveys en
dc.title Characteristics and consistency of light smoking : Long-term follow-up among Finnish adults en
dc.title.alternative Määrältään vähäisen tupakoinnin ominaispiirteet ja pysyvyys suomalaisessa aikuisväestössä fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Public health, general practice en
dc.subject.discipline Kansanterveystiede fi
dc.subject.discipline Folkhälsovetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282384

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Final-syventavat2.pdf 138.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record