Viikinojan ruohovartiskasvillisuus

Show simple item record

dc.contributor.author Tommila, Tero
dc.date.accessioned 2010-06-21T08:44:38Z
dc.date.available 2010-06-21T08:44:38Z
dc.date.issued 2010-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17125
dc.description Maataloustieteiden laitos, kasvintuotannon biologia, puutarhatiede en
dc.description.abstract Helsingin Viikinojanpuistossa sijaitsevan Viikinojan luonnonmukaisen vesiaiheen ruohovartista kasvillisuutta kartoitettiin noin 10 vuotta rakentamisen jälkeen. Viikinojan vesiaihe on entisen valtaojan osuus joka on palautettu puromaiseksi, ja se voidaan luokitella parannetuksi kosteikoksi. Vesiaiheen alueelle istutettiin vuonna 1999 28 ruohovartista koristekasvilajia, joista 23 sijoittui kosteikkomaiselle alueelle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kosteikkoalueelle istutettujen perennojen menestymistä ja verrata sitä lajien elinkiertostrategian piirteisiin. Samalla kuvattiin alueen spontaania ruohovartista kasvillisuutta ja verrattiin eräiden spontaanien lajien menestymistä näiden lajien elinkiertopiirteisiin. Lajien menestymisen mittareina käytettiin lajien yleisyyttä, yleistä peittävyyttä ja paikallista peittävyyttä. Kosteikkoalueen 23 perennalajista 19 oli säilynyt ja näistä kymmenen oli menestynyt hyvin. Spontaaneja lajeja tunnistettiin yli 80 suvusta. Perennojen yhteenlaskettu peittävyys oli 57 % tutkimusalueesta, kun spontaanien lajien yhteenlaskettu peittävyys oli yli 90 %. Molempia ryhmiä hallitsivat pääasiassa heinämäiset lajit (järviruoko ja muut heinät, osmankäämi, korpikaisla ja sarat). Elinkiertopiirteistä kilpailevuus, kasvuston maksimikorkeus ja kasvullinen leviävyys vaikuttivat positiivisesti varsinkin perennojen menestymiseen istutusalueilla. Ruderaalisuus taas vaikutti negatiivisesti perennojen menestymiseen. Viikinojan kasvillisuuden pääteltiin olevan kehittymässä vaiheeseen, jossa kilpailijalajit hallitsevat yhteisöä. Tuleva pitkän aikavälin kehitys riippuu paljolti siitä, miten alueen hoidossa jatketaan niittoa, ruoppausta ja pajujen raivausta. en
dc.description.abstract The herbaceous vegetation of Viikinoja naturalistic rain garden in Viikinojanpuisto, Helsinki, was mapped about 10 years after construction. Viikinoja garden is a brooklike reworking of a part of an old main ditch and can be classified as an enhanced wetland. In the garden area, 28 species of herbaceous perennials were planted in 1999, 23 of them within the actual wetland area. The aim of the study was to evaluate the success of planted herbaceous perennials in the wetland area and to compare this data to the life history traits of these species. In addition, the spontaneous herbaceous vegetation in the area was surveyed and the success of some of these species was compared to their life history traits. Species' success was assessed by their proportional presence, general coverage and local coverage. Of the 23 species planted in the wetland area, 19 had survived and of these, ten can be called succesfull. Spontaneous species were identified from over 80 genera. The combined coverage of the planted species in the study area was 57 %, while that of spontaneous species exceeded 90 %. Both groups were dominated by graminoid species (Phragmites australis and other grasses, Typha latifolia, Scirpus sylvaticus and Carex species). Of the life history traits, competitiviness, maximum height and lateral spreading ability had a positive effect on species' success, especially with respect to perennials at their planting sites. Ruderality had a negative effect on the success of perennials. It was concluded that the vegetation of Viikinoja is entering competitor-dominated phase. Future long-term development depends largely on park management practices regarding mowing, dredging and cutting of willows. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Viikinojanpuisto
dc.subject kosteikko
dc.subject perennat
dc.subject viherrakentaminen
dc.subject elinkiertostrategiat
dc.subject wetland
dc.subject perennials
dc.subject landscaping
dc.subject life history strategies
dc.title Viikinojan ruohovartiskasvillisuus en
dc.title.alternative Herbaceous vegetation of an enhanced wetland at Viikinoja, Helsinki en
dc.type Opinnäyte en
dc.subject.ysa opinnäytteet en
dc.subject.ysa pro gradu-tutkielmat en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211712
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211712

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Viikinoja.pdf 1.387Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record