Perintöveron optimaalinen taso ja verotuksen vaikutukset varallisuuden jakautumiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17130
Title: Perintöveron optimaalinen taso ja verotuksen vaikutukset varallisuuden jakautumiseen
Author: Hyykky, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Date: 2010-06-21
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/17130
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
General Economics
Kansantaloustiede
Kansantaloustieteen yleinen linja
Nationalekonomi
Allmänna linjen i nationalekonomi
Abstract: Perintöjen verotus on voimakkaasti keskustelua herättävä aihe. Taloustieteellisestä näkökulmasta vero voi olla hyvinkin tehokas verotuksen muoto. Tutkielmassa tarkastellaan perintöjen verotuksen tehokasta tasoa sekä perintöjen ja niiden verotuksen vaikutusta varallisuuden jakautumiseen. Perinnön jätön taustalla oleva motiivi vaikuttaa merkittävästi tehokkaan veron tasoon. Jos perinnöt ovat suunnittelemattomia, ei niiden verottamisella ole vääristävää vaikutusta kotitalouksien käyttäytymiseen. Muussa tapauksella verotuksella voi olla vaikutusta kotitalouksien käyttäytymiseen. Jos perinnön jätön taustalla on altruistinen motiivi ja kotitaloudet muodostavat Barron (1974) määrittelemän kaltaisia dynastioita, ei tehokas perintöjen verottaminen ole pitkällä aikavälillä Chamleyn (1986) mukaan mahdollista. Toisaalta, jos perinnöt jätetään vain antamisen ilon motivoimana (esim. Andreoni 1989), on optimaalinen vero Michelin ja Peastieaun mukaan yleensä nollasta poikkeava. Tällöin verotuksen tasoon vaikuttavat esimerkiksi, työn tarjonnan, säästämisen ja perintöjen joustot veroparametrien suhteen ja se, kuinka sosiaalinen suunnittelija ottaa huomioon perinnön jättäjien kokeman hyödyn optimaalista verotuksen tasoa määritettäessä. Varallisuus on tuloja epätasaisemmin jakautunut, ja perinnöillä on merkittävä rooli varallisuuden keskittymisen taustalla. Sukupolvien välisten varallisuuden siirtojen verotus voi olla suotavaa oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, jos tavoitellaan varallisuuden uudelleenjakoa. Bossmannin ym. (2007) mallin mukaan perinnöt tasaavat variaatiokertoimella mitattuna varallisuuden jakautumista, sillä ne lisäävät varallisuutta yhteiskunnassa. Perintöjen verottaminen voi myös osaltaan lisätä tätä varallisuusjakauman tasoittumista, jos verotuksesta saadut tulot palautetaan tulonsiirtoina nuoremmalle väestölle. Verotus ei vaikuta mallissa keskimääräiseen varallisuuteen, mutta vähentää varallisuuden varianssia. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat: Michel, Philippe – Pestieau, Pierre (2004): Fiscal Policy in an Overlapping Generations Model with Bequest-as-Consumption; Chamley, Christopher P. (1986): Optimal Taxation of Capital Income in General Equilibrium with Infinite Lives ja Bossmann, Martin – Kleiber, Christian – Wälde, Klaus (2007a): Bequests, Taxation and the Distribution of Wealth in a General Equilibrium Model.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: perintövero
verotus - tehokkuus
optimointi
varallisuus - jakautuminen
perinnönjättömotiivit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.274Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record