Ystäviä vai ei? : kotkalaisten nuorten ystävyyssuhteet ja halukkuus olla kontaktissa maahanmuuttajien kanssa

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Hälvä, Jatta
dc.date.accessioned 2010-06-24T11:30:51Z
dc.date.available 2010-06-24T11:30:51Z
dc.date.issued 2010-06-24T11:30:51Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17207
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät selittävät kotkalaisten suomalaistaustaisten nuorten ystävyyssuhteita ja kontaktihalukkuutta maahanmuuttajien kanssa. Halutaan reasoned action- ja planned behavior -teorioiden mukaisesti erottaa toisistaan kaksi eri asennetyyppiä ryhmien välisissä suhteissa: asenne käyttäytymistä eli maahanmuuttajakontakteja kohtaan (kontaktihalukkuus) ja asenne kohdetta eli maahanmuuttajia kohtaan ja tutkia, miten nämä asennetyypit selittävät ryhmien välistä käyttäytymistä eli ystävyyssuhteita. Tutkimuksessa käännetään myös perinteinen kontaktihypoteesi toisinpäin ja hyödynnetään kontaktihypoteesin uudempia tutkimussuuntauksia. Tutkimus perustuu ”Etninen syrjintä Kaakkois-Suomessa” -tutkimushankkeessa syksyllä 2007 kerättyyn aineistoon Kotkan neljässä eri yläkoulussa. Aineisto koostuu yli 700 kotkalaisen yläkouluikäisen suomalaistaustaisen nuoren kyselylomakkeeseen antamista vastauksista. Analyysimenetelmänä käytettiin askeltavaa regressioanalyysiä. Tutkittiin erikseen kontaktihalukkuutta selittäviä tekijöitä sekä ystävyyssuhteita selittäviä tekijöitä. Ystävien myönteiset asenteet maahanmuuttajia kohtaan lisäävät nuorten kontaktihalukkuutta, samoin nuorten omat aikaisemmat myönteiset kokemukset maahanmuuttajakontakteista sekä välilliset kontaktit eli se, että heidän ystävillään on maahanmuuttajataustaisia ystäviä. Kontaktihalukkuutta vähentää ahdistus ajatuksesta joutua tekemisiin maahanmuuttajien kanssa sekä voimakas suomalainen identiteetti. Tytöt suhtautuvat myönteisemmin maahanmuuttajakontakteihin kuin pojat ja asuinalueilla, joilla asuu paljon maahanmuuttajia, suhtaudutaan kielteisemmin maahanmuuttajakontakteihin kuin asuinalueilla, joilla maahanmuuttajia asuu vähemmän. Myös yleinen sosiaalinen ahdistuneisuus lisää kontaktihalukkuutta maahanmuuttajien kanssa. Nuorten ryhmien välisiä ystävyyssuhteita lisää eniten välilliset kontaktit eli se, että heidän ystävillään on maahanmuuttajataustaisia ystäviä. Myös omat myönteiset aikaisemmat kokemukset maahanmuuttajakontakteista lisäävät ryhmien välisten ystäväsuhteiden määrää samoin kuin koulun muiden oppilaiden myönteiset asenteet maahanmuuttajia kohtaan sekä nuorten omien suomalaistaustaisten ystävien lukumäärä. Voimakas suomalainen identiteetti puolestaan vähentää ryhmien välisten ystäväsuhteiden määrää. Tutkimuksen mukaan kontaktihalukkuus tai asenteet maahanmuuttajia kohtaan ei selitä ystävyyssuhteita. Tutkimuksessa haluttiin kääntää perinteinen kontaktihypoteesi toisinpäin, mutta sen sijaan tutkimustulos vahvisti kontaktihypoteesia. Lisäksi tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että asenne käyttäytymistä kohtaan (kontaktihalukkuus) ja itse käyttäytyminen (ystävyyssuhteet) ovat eri asioita ja niitä selittävät eri tekijät. Tutkielman tärkeimpiä lähteitä olivat yleisen asennetutkimuksen puolelta Ajzen (1988) ja Ajzen & Fishbein (2000) sekä ryhmien välisten suhteiden tutkimuksen puolelta Verkuyten (2001), Verkuyten & Masson (1995), Brown & Hewstone (2005), Allport (1954) ja Dovidio, Gaertner & Kawakami (2003).
dc.language.iso fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject asenteet fi
dc.subject ystävät fi
dc.subject maahanmuuttajat fi
dc.subject sosiaalinen identiteetti fi
dc.title Ystäviä vai ei? : kotkalaisten nuorten ystävyyssuhteet ja halukkuus olla kontaktissa maahanmuuttajien kanssa fi
dc.date.updated 2010-05-10T07:19:46Z
dc.identifier.laitoskoodi H720
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Psychology en
dc.subject.discipline Sosiaalipsykologia fi
dc.subject.discipline Socialpsykologi sv
dc.format.content abstractOnly

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract-fin.pdf 4.304KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot