Olematon sota : tapaustutkimus Intian keskushallinnon ja Nagalandin 60-vuotisesta konfliktista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17210
Title: Olematon sota : tapaustutkimus Intian keskushallinnon ja Nagalandin 60-vuotisesta konfliktista
Author: Kreivi-Shishak, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Date: 2010-06-24
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/17210
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, World Politics
Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä syitä Intian keskushallinnon ja Nagalandissa vaikuttavien aseellisten naga-nationalistien välisen konfliktin syttymiselle on esitetty, ja mikä syistä vaikuttaa uskottavimmalta sekä miten konfliktin taustalla olevat ja sitä ylläpitävät syyt ovat muuttuneet konfliktin kuluessa. Etsin vastauksi I. William Zartmanin luoman sisäisen konfliktin mallin avulla, joka yhdistää ahneuden vääryyden ja identiteeetin sisäsllissotien taustalla olevaksi prosessiksi. Zartman mallin mukaan konflitit syttyvät kun emävaltio jättää tietyn alueen ongelmat huomioimatta samalla kun kyseisen alueen asukkaiden toiveet muutoksesta kohti parempaa kohoavat. Etniset toimijoijat mobilisoivat epäoikeudenmukaisuuden tunteen konfliktiksi emävaltaa vastaa. Jos konflikti ei lopu toisen osapuolen voittoon tai rauhansopimukseen, se jumittuu ja konfliktin osapuolet joutuvat etsimään uusia keinoja konfliktin ylläpitämiseen. Tällöin konflikti siirtyy kolmanteen vaiheeseen, eli ahneusvaiheeseen. Kriisin olemassa olosta tulee itseisarvo. Konfliktissa ei ole enää kyse alueen ihmisten eduista, vaan yksittäisten poliittisten toimijoiden henkilökohtaisista eduista. Tässä vaiheessa konfliktin lopettaminen vaikeutuu, koska kysymys on taloudellisista eduista. Poliittisille yrittäjille rauha tarkoittaa taloudellisia menetyksiä. Nagalandin konflikti alkoi Zartmanin mallin mukaisesti vääryyksistä johtuneista syistä. Zartmanin malli näkee identiteettivaiheen erillisenä vääryysvaiheesta, mutta Nagalandin konfliktin vääryys ja identiteettivaihe vaikuttavat osin samanaikaisesti. Vuonna 1997 alkaneen naga-nationalistien suuremman ryhmittymän NSCN-IM:n ja Intian keskushallinnon sopiman tulitaukosopimuksen jälkeen Nagalandin konflikti on jälleen lujitus- ja/tai identiteetivaiheessa. Ensinnäkin toinen merkittävä naga-nationalistien ryhmä NSCN-K ei allekirjoittanut sopimusta Intian keskushallinnon kanssa ja toiseksi NSCN-IM ja NSCN-K eivät ole onnistuneet sopimaan ristiriitojaan. T'allaisessa tilanteessa rauhansopimuksen allekirjoittaminen ja pysyvä rauha ovat epätodennäköistä. Työ on selittävä tapaustutkimus. Työn teoreettisen viitekehyksen kannalta keskeisiä lähteitä ovat Paul Collier & Anke Hoefflerin Greed and Grievance in Civil War(2002); Mansoob Mursheed & Mohammad Tadjoeddin Revisiting the Greed and Grievance Explanations for Violent Internal Conflict (2009); Nicholas Sambanisen A Review of Recent Advances and Future Directions in the Quantative Literature on Civil War (2002) ja I. William Zartmanin Need, Creed, and Greed in Intrastate Conflict (2004). Nagalandin konfliktin kannalta keskeisimpiä lähteitä ovat Abraham Lothan Articulating Naga Nationalism (2009); Murkot Ramunnyn The World of Nagas (1993); Michael Scottin The Nagas India's Problem -- or the World's? (1967) sekä Intian ja Nagalandin sanomalehdissä ilmestyneet Nagalandin konfliktia kästtelevät artikkelit.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Nagaland
sisällissodat
konfliktit
Intia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.567Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record