Anarkiasta valtioon ja sieltä takaisin : Anarchy, State and Utopian valtionmuodostusteorian kritiikkiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17230
Title: Anarkiasta valtioon ja sieltä takaisin : Anarchy, State and Utopian valtionmuodostusteorian kritiikkiä
Author: Hermunen, Taneli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Date: 2010-06-28
URI: http://hdl.handle.net/10138/17230
Thesis level: master's thesis
Abstract: Käyn Pro gradu –tutkielmassani läpi ongelmia, joita Robert Nozickin (1938–2002) Anarchy, State and Utopiassa (1974) kehittelemään valtionmuodostusteoriaan sisältyy. Työni tavoite on esittää Nozickin teoria nimenomaan libertaristisesta, ja Nozickin teorian sisäisiin epäjohdonmukaisuuksiin keskittyvästä, näkökulmasta. Esittelen työssäni ensiksi tämän hänen teoriansa pääpiirteet, sekä hänen ajatuksensa utopian kehyksestä (framework for utopia). Nozickin tavoitteena on muodostaa valtio, John Locken (1632¬–1704) määrittelemästä luonnontilasta, ilman kenenkään sitä yrittämättä ja ilman että kenenkään oikeuksia rikotaan sitä muodostettaessa. Valtio on tässä määritelty Max Weberin (1864– 1920) mukaan. Valtion kriteeri täyttyy, kun tietyllä maantieteellisellä alueella, vain yhdellä taholla on hallussaan väkivallan monopoli. Nozickin valtionmuodostusteoriassa valtio muodostuu kahdessa osassa. Ensin dominoivan turva-agentuurin saavuttaessa monopolin turvamarkkinoilla. Tätä kutsutaan ultraminimaaliseksi valtioksi. Sitten dominoiva turva-agentuuri saavuttaa valtion määritelmän liittämällä itsenäiset (independent) itseensä kompensaation periaatteen avulla. Tätä kutsutaan minimaaliseksi valtioksi. Työssäni ongelmalliseksi muodostuvat, niin ultaminimaalinen–, kuin minimaalinenkin valtion. Ultraminimaalisen valtion ongelma on sen kenekään tarkoittamattomuudella muodostuminen. Minimaalisen valtion ongelma on puolestaan sen oikeutus. Väitteeni on, ettei Nozickin valtionmuodostusteoria välttämättä johda valtioon. Hänen käyttämänsä näkymättömän käden (invisible hand) selitykset voivat johtaa myös toisiin lopputuloksiin. Väitän myös, ettei Nozickin valtionmuodostaminen ole moraalisesti hyväksyttävä, koska se ei kunnioita itsenäisten oikeuksia. Esittelen työni lopuksi Murray Rothbardin teksteihin perustuen vaihtoehtoisen loppu tuleman Locken luonnontilasta muodostuvasta yhteisöstä. Esitän myös, että tämä markkina-anarkistinen vaihtoehto voisi myös olla yhteensopiva Nozickin ajatukseen utopian kehyksestä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Nozick, Robert
luonnontila
libertarismi
markkina-anarkismi
anarkokapitalismi
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.192Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record