Building Together : Future of the Nordic Wooden Multi-Storey Construction Business

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor.author Röhr, Raul Edvard Axel
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201612143265
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/172463
dc.description.abstract Tämä laadullinen tutkimus keskittyy monikerroksisen puurakentamisen tulevaisuuteen ja lähestyy sitä hyödyntäen Delfoi metodia. Käyttäen dissensus lähestymistapaa ja koostuen kahdesta kierroksesta, tutkimus tarjoaa eksploratiivisen katsannon aiheeseen. Tutkimuksen tavoitteena on löytää tekijöitä, joilla on erityistä painoarvoa monikerroksisen puurakentamisen tulevaisuuden arvoketjussa. Tulokset esittävät, että erityisen merkityksellisiä tekijöitä ovat teknologiset kehitysaskeleet, tietoisuuden lisääntymnen monikerroksiseen puurakentamiseen liittyen, sekä yhteistyöhön perustuvan toiminnan yleistyminen. Tutkimuksessa havaittiin myös niin sanottuun kestävään kehitykseen liittyvien konseptien olevan alan asiantuntijoiden näkökulmasta erittäin houkuttelevia tekijöitä, mutta niiden yleistymistä ei pidetä erityisen todennäköisenä. Työ tarjoaa tuleville tutkimuksille uusia näkökulmia ja osoittaa että niin sanotun Service Dominant Logicin piiriin kuuluvien teemojen yhdistäminen tämän tutkimuksen tuloksiin saattaa tarjota kiinnostavia havaintoja liittyen metsäalan strategisen orientaation kehittymiseen. fi
dc.description.abstract This qualitative study focuses on the future of wooden multi-storey construction through the use of the Delphi Method. The study uses a dissensus approach, with two rounds, and gives explorative results of the subject. The aim of the study is to find crucial factors, which the industry experts see as shaping the value chain of WMC in the future. The study proposes, that the main factors that are crucial in the shaping of the future value chain of WMC are related to knowledge transfer, technological aspects and co-operative ways of creating value. The study also suggests that at least in the WMC part of the forest industries, there is a shift in strategic orientation taking place towards the so called Service Dominant Logic. The study also finds that though seen as desirable development for WMC, the growth of importance of sustainability is not seen as a likely future view. This study suggests that further research should be directed at uncovering ways in which potential benefits can be grasped as well as to finding new ways to facilitate co-operation in the value chain. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Building Together : Future of the Nordic Wooden Multi-Storey Construction Business en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Skogsekonomi och marknadsföring sv
dc.subject.discipline Forest Economics and Marketing en
dc.subject.discipline Metsäekonomia ja markkinointi fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201612143265

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
building.pdf 1003.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record