80 kilometriä Eremitaasiin : The St. Petersburg Timesin uutiset Sosnovyi Borin ydinvoimalasta 1996-98 ja 2004-06

Show simple item record

dc.contributor.author Kiviranta, Varpu
dc.date.accessioned 2010-06-29T07:11:38Z
dc.date.available 2010-06-29T07:11:38Z
dc.date.issued 2010-06-29T07:11:38Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17250
dc.description Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, tiedotusoppi, 2009. en
dc.description.abstract Pro gradu –tutkielmassa käsittelen kuinka Pietarissa ilmestyvä englannintaitoisille suunnattu lehti The St. Petersburg Times kirjoittaa läheisestä Sosnovyi Borin ydinvoimalasta eli LAESista, kuinka se huomioi ydinvoimalasta uutisoidessaan kansainvälisyyden ja nationalismin, ympäristön ja talouden. Tutkimuksen aineisto sisältää 48 uutista ja seitsemän pääkirjoitusta vuosilta 1996–98 ja 2004–06. Pohjaan työni Norman Faircloughin ajatuksille kriittisestä diskurssianalyysistä, jolloin kieltä tarkastellaan vallan käytön välineenä. Hyödynnän tutkielmassani myös uutisgenren tutkimusta. Tutkimus on laadullinen ja sen päämääränä on selvittää diskurssikäytännön ja sosiokulttuurisen käytännön suhdetta uutiseen. Tutkielmani lähtökohta on selvittää voiko kyseinen lehti toimia transnationaalisti, valtiolliset rajat ylittävästi, laajaa yleisöä koskettavan aiheen kuten ydinvoiman uutisoinnissa. Tuloksissani päädyn huomioon, että nopeasti muuttunut venäläinen yhteiskunta ja journalismille suodut mahdollisuudet rajoittavat uutisoinnin edelleen kovin kansalliseksi, vaikka tutkimuskohteeni on monikansalliselle yleisölle kirjoittava lehti. 90-luvulla lehden uutisissa on tilaa vielä toimittajan omille kannanotoille. 2000-luvulla lehden vaikea taloudellinen tilanne pakottaa käyttämään uutistoimistomateriaalia. Lähteiden merkitys ydinvoimauutisten syntyyn on suuri. 90-luvun uutisissa ydinkatastrofin pelko on hyvin läsnä ja työntekijöiden ongelmat, kuten palkkojen maksamattomuus, tuodaan esille. 2000- luvulla päällimmäisenä uutisissa ovat venäläisten energiamarkkinoiden kehittyminen, teknologiausko ja ydinvoiman taloudelliset mahdollisuudet. Tämä kielii myös toimittajien ja PR-henkilöstön ammatillistumisesta. en
dc.language.iso fi en
dc.subject The St. Petersburg Times en
dc.subject kriittinen diskurssianalyysi en
dc.title 80 kilometriä Eremitaasiin : The St. Petersburg Timesin uutiset Sosnovyi Borin ydinvoimalasta 1996-98 ja 2004-06 en
dc.type Opinnäyte en
dc.identifier.laitoskoodi 941 en
dc.subject.ysa ympäristöjournalismi en
dc.subject.ysa talousjournalismi en
dc.subject.ysa mediatutkimus en
dc.subject.ysa ydinenergia en
dc.subject.ysa joukkoviestimet en
dc.subject.ysa lehdistö en
dc.subject.ysa uutiset en
dc.subject.ysa uutisointi en
dc.subject.ysa Venäjä en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kiviranta_gradu_2009.pdf 333.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record