Cost accounting methods for construction projects in North-West Russia : case study Pöyry CM Oy

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17257
Title: Cost accounting methods for construction projects in North-West Russia : case study Pöyry CM Oy
Author: Keisala, Jouni
Date: 2010-06-30
URI: http://hdl.handle.net/10138/17257
Abstract: The aim of the thesis is to develop Cost Accounting methods for the Construction Project in North-West Russia. The frame of the thesis is to make the inspection of Russian, Finnish and British cost accounting methods and to analyze their differences. This comparison has been executed not only as a literature research, but also through interviews with professionals, who orientated cost accounting and project’s key persons. Activity Based Cost Accounting is added to the thesis to reach a more solid scientific base. The methods of ABC-Accounting are under research to bring benefits and to contribute to the project’s cost accounting and cost controlling. The first part of the thesis describes Russian business environment starting from historical view points to reasons for the ruble crisis. Besides the basic rules of legislation and the impact of recent day recession on Russian economy are being discussed. The results of different accounting methods inspection show that these methods differ a lot in some parts. It especially concerns the Russian cost accounting method “Smeta” which has formed so wide a system that it can be applied for the most special construction projects as well. On the other hand, the British and the Finnish cost accounting methods are limited only by general construction projects. These two methods are more transparent and clear in their structure. So they resemble each other remarkably well. Besides construction project price setting mechanism and basic assumptions are under surveillance in Finnish and Russian cost accounting methods. In Finnish method the project’s costs start to form from a bigger entity and calculations are specified step by step towards smaller entities. When the project has been divided into smaller construction particles and the price setting has been done, the document forms the basis for the project budget. In Smeta-system it’s other way round: the cost can be carried along three different roads to the final cost estimate which forms the basis for the project budget. The joinings of ABC-Accounting to construction project’s cost accounting seems to be quite challenging. The most difficult thing in ABC-accounting implementation is that project is all the time in a dynamic state. Changing production circumstances causes, that the source information which ABC-Accountings requires, is transforming also all the time. This means that more resources are needed to update the basic information in the ABC model. Despite this, the elements of ABC-Accounting can be applied when calculating the costs of additional works and their resource consumption. However, due to the dynamic features of additional works, the strict cost drivers, which are common for ABC-Accounting, could not be found.Pro gradu-tutkielmani tavoitteena oli kehittää rakennushankkeen kustannuslaskentamenetelmiä Luoteis-Venäjällä. Tutkielman raamiksi otettiin venäläisen, suomalaisen ja brittiläisen kustannuslaskennan menetelmät ja kustannuslaskentamenetelmien vertailu. Vertailu toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, sekä haastattelemalla kustannuslaskentaan perehtyneitä ammattilaisia sekä case projektin ammattihenkilöitä. Tutkielmaan tieteellisekseen raamiin lisättiin toimintolaskenta (ABC-Accounting), jonka menetelmätapoja tutkittiin projektin kustannuslaskennan parantamisen näkökohdista. Työn alkupuolella kuvataan mm. Venäjää liiketoimintaympäristönä aina historiallisista näkökohdista rupla-kriisien syihin sekä Venäjän lainsäädännön perusteita sekä viimeaikaisen taantuman vaikutuksia maan liiketoimintaympäristössä. Tutkimustuloksiksi saatiin, että vertailussa olleet kustannuslaskentamenetelmät poikkeavat osittain hyvinkin laajasti toisistaan. Erityisesti venäläinen kustannus-laskentamenetelmä Smeta on rakennettu niin laajaksi järjestelmäksi, että sillä pyritään hallitsemaan myös kaikkein erikoisimpiin rakennusprojekteihin liittyvät kustannukset. Sen sijaan brittiläinen ja suomalainen kustannuslaskentamenetelmä rajoittui vain tavanomaisiin rakennusprojekteihin ja nämä järjestelmät olivat rakenteeltaan selkeämpiä ja menetelmät olivat yllättävän lähellä toisiaan. Myös rakennusprojektin hinnan muodostumismekanismi ja mekanismin lähtöoletukset olivat vertailun alla venäläisessä ja suomalaisessa kustannuslaskentamenetelmässä. Suomalaisessa projekti osaamisessa kohteen kustannukset lähdetään muodostamaan suurista kokonaisuuksista ja laskelmia tarkennetaan kohta kohdalta yhä pienempiä kokonaisuuksia koskevaksi, josta muodostetaan projektin budjetti. Sen sijaan venäläisessä kustannuslaskentamenetelmässä kustannukset kulkeutuvat kolmea eri reittiä lopulliseen kustannuslaskelmaan, jotka on esitelty tarkemmin työssä. Toimintolaskelman liittämisen rakennushankkeen kustannuslaskentamenetelmiin teki ongelmalliseksi se seikka että rakennusprojekti on kokoajan muuttuvassa tilassa tuotannon edetessä. Tämä aiheuttaa sen, että toimintolaskennan vaatimat lähtötiedot muuttuvat myös projektin tuotannon edetessä, joten lähtötietojen päivittäminen vaatii runsaasti resursseja. Sen sijaan toimintolaskennan kustannustiedon keruun elementtejä pystyttiin työn aikana hyödyntämään lisä- ja muutostöiden laskennan yhteydessä. Lisä- ja muutostöiden monipuolisuudesta johtuen työssä ei kuitenkaan pystytty määrittämään varsinaisia toimintolaskennan käyttämiä kustannusajureita lisä- ja muutostöille.
Description: Pro gradu -työ : Kuopion yliopisto, kauppatieteiden laitos, yrityksen hallinto ja rahoitus, 2009.
Subject: kustannusennuste
ABC-laskenta
budjetti
Subject (ysa): laskentatoimi
kustannuslaskenta
toimintolaskenta
rakennustuotanto
liiketoimintaympäristö
Venäjä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Keisala_gradu_2009.pdf 1.239Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record