Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Tiedekunta 1.1.2017 alkaen: Kasvatustieteellinen tiedekunta. fi
dc.contributor.author Tammi, Tuure
dc.date.accessioned 2017-01-05T05:54:26Z
dc.date.available 2017-01-17 fi
dc.date.available 2017-01-05T05:54:26Z
dc.date.issued 2017-01-27
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2872-0 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/172951
dc.description.abstract In this thesis, I draw two maps. The first considers how to conceptualize a political process as a phenomenon entangled with everyday life. I drew the second map within the first to consider how political issues could be grasped in the school context by means of democratic discussion and decision-making. The thesis consists of four articles and a discussion. Besides reviewing the findings of the articles, I think with them in order to open directions for further experimentations and conceptualizations. Article I considers children s everyday citizenship in relation to the recent school struggles with mold and the questions regarding indoor air problems in schools. The article explores children s citizenship through considering the power relations between children and adults, children s peer activities, and bodies. When thinking with the article, I consider indoor air problems as a rhizome of human and non-human actors in which also various childhoods are being lived. Article II explores an action research project aimed at developing deliberative communication in a third grade classroom in order to consider some of the questions related to the organizing and unfolding of democratic experiments in elementary classrooms. Besides providing pupils a forum to discuss issues that mattered to them, doing classroom democracy also affected the teacher and the researcher in that they began to ponder the purposes of schooling and to listen to various persuading voices regarding this purpose. Article III explores forces and power relations in the context of citizen juries practiced within schools. It does this through thinking with experiences voiced by the students who participated in these experiments. The article zooms into the students experiencing of participation and empathy, deliberative space and effectiveness. In thinking with the article, I draw connections to affect theories in order to consider the entanglement of the emotional and cognitive aspects of deliberative communication. In addition, I problematize the idea of research as a way of representing students voices. Article IV zooms into the dynamics of interactions and communication, and the unfolding of power relations within one democratic meeting in an elementary school classroom. The findings suggest that it is possible to practice deliberative communication in elementary classroom to explore issues that matter to the members of the class. However, while thinking with the article, I asked what else might be emerging together with deliberative communication, in silences and swarming. I conceptualize the political with concepts of territorialization and contagiousness, among others. Territorialization is spatiotemporal drawing of borders but also an outlining of new directions. Contagiousness orients towards the affective registers of communication, the entanglement of the emotional and cognitive, and towards the processes of affecting and becoming affected in a broader sense. In order to situate the human within its surroundings, I consider the concept of withizenship instead of citizenship. Finally, I ask questions regarding thinking and doing research. en
dc.description.abstract Miten poliittisuutta voitaisiin ymmärtää koulun arjessa tapahtuvana prosessina? Miten siihen voitaisiin koulussa tarttua demokraattista keskustelua ja päätöksentekoa harjoittamalla? Muun muassa näitä kysymyksiä kartoittava väitöskirjani koostuu neljästä osatutkimuksesta sekä yhteenveto-osiosta. Osatutkimuksissa tarkastelen kouluun yhdistyviä demokratiakokeiluita. Yhteenvedossa ajattelen niiden kanssa avatakseni suuntia jatkokokeiluita varten. Artikkelissa I pohdin lasten arkista kansalaisuutta yhteydessä homekoulukamppailuun ja sisäilmaongelmien kysymyksiin. Jäsentelen lasten kansalaisuutta lasten ja aikuisten välisen valtasuhteen, lasten vertaistoiminnan ja ruumiillisuuden näkökulmista. Yhteenvedossa pohdin sisäilmaongelmia laajana yhteiskunnan eri alueille levittäytyvänä sommitelmana, jossa myös monenlaisia lapsuuksia eletään. Artikkelissa II pohdin alakoulun luokkahuonedemokratian järjestämisen ja järjestymisen kysymyksiä tarkastelemalla kolmannella luokalla toteutettua keskustelemiseen ja kuuntelemiseen perustuvaa demokratiakokeilua. Kokeilu tarjosi oppilaille mahdollisuuksia keskustella yhteistä tilaa koskevista kysymyksistä, mutta se sai myös opettajan ja tutkijan pohtimaan kouluun kohdistuvia haluja. Artikkelissa III suuntaan Harri Raision ja Seija Ollilan kanssa oppilaitoksissa toteutettujen kansalaisraatien kysymyksiin. Opiskelijat painottivat puheessaan esimerkiksi kuulluksi tulemisen ja toisten elämäntilanteiden hahmottamisen kokemuksia. Artikkeli antaa aihetta pohtia emotionaalisen ja kognitiivisen kietoutumista rajanvedoista ja eronteoista neuvoteltaessa. Artikkelissa IV tarkastelen yhdessä Antti Rajalan kanssa vuorovaikutuksen ja kommunikaation dynamiikkoja sekä valtasuhteita alakoulun luokkahuonedemokratiaa tehtäessä. Luokan oppilaat ottivat käyttöönsä yhteisesti sovittuja hyvän keskustelun kriteereitä, kävivät niistä neuvottelua ja haastoivat myös opettajan ehdotuksia. Perustelemiselle ja kuuntelemiselle pohjaavaa luokkahuonedemokratiaa näyttäisi olevan mahdollista harjoittaa jo alakoulussa. Artikkeli jättää kuitenkin ilmoille kysymyksen siitä, mitä mahtaa kehkeytyä ääneen lausutun rinnalla, hiljaisuuksissa ja kuhinassa. Yhteenvedossa käsitteellistän poliittista muun muassa territorialisoitumisen ja tartunnallisuuden avulla. Territorialisaatio on tilallis-ajallisten rajanvetojen ja myös uusien suuntien piirtymistä ja piirtämistä. Tartunnallisuus puolestaan viittaa moninaisiin koskettaviin ja liikuttaviin piirteisiin kommunikaatiossa, kognitiivisen ja emotionaalisen kietoutuneisuuteen sekä laajemmin ruumiiden välisiin vaikuttamisen ja vaikuttumisen prosesseihin. Sijoittaakseni ihmisen osaksi ympäristöään harkitsen kanssalaisuuden käsitettä kansalaisuuden rinnalla. Lopuksi kysyn ajattelemiseen ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä kysymyksiä. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-2871-3 fi
dc.relation.isformatof Kasvatustieteellisiä tutkimuksia. 1798-8322 fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2489-2297 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kasvatustiede fi
dc.title Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa fi
dc.title.alternative The political process and the contagions of democratic experiments in everyday life in school en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Rantala, Jukka
dc.ths Karlsson, Liisa
dc.opn Kallio, Kirsi Pauliina
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Poliitti.pdf 546.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record