Potsdamin perinnöstä pohjoiseen ulottuvuuteen : keskustelu Kaliningradin asemasta 1990- ja 2000-luvuilla

Show simple item record

dc.contributor.author Karttunen, Antti
dc.date.accessioned 2010-07-08T10:03:05Z
dc.date.available 2010-07-08T10:03:05Z
dc.date.issued 2010-07-08T10:03:05Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17298
dc.description Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yhteiskuntahistorian laitos, poliittinen historia, 2006. en
dc.description.abstract Pro gradu –tutkielmani käsittelee Kaliningradin kysymyksestä käytyä keskustelua 1990- ja 2000-luvuilla. Entinen Itä-Preussi ja sen pääkaupunki Königsberg siirtyivät Neuvostoliitolle Potsdamin konferenssissa 1945 tehdyn päätöksen mukaisesti. Alue ja sen pääkaupunki nimettiin Kaliningradiksi ja suljettiin ulkomaailmalta aina Neuvostoliiton hajoamiseen saakka. Yhteydet vanhaan saksalais-preussilaiseen historiaan pyrittiin kieltämään. Baltian maiden itsenäistymisestä lähtien Kaliningrad on ollut vailla suoraa maayhteyttä muihin Venäjän osiin. Alueen eristyneisyys muusta Venäjästä on aiheuttanut monenlaisia ongelmia sekä keskustelua siitä, miten ratkaista ”Kaliningradin kysymys”. Erityisesti naapurimaat huolestuivat 1990-luvun alkupuolella Kaliningradin sotilasvarustelusta. Venäjä torjui kaikki ulkomailta tulleet Kaliningradiin liittyvät vaatimukset ja piti niitä sisäisiin asioihinsa puuttumisena. Tutkimuksessa tarkastellaan Kaliningradin asemaa kolmesta eri tarkastelukulmasta, jotka ovat hallinneet keskustelua: 1) Kaliningrad turvallisuuspoliittisena kysymyksenä 2) Kaliningradin asema osana Venäjän federaation keskusvallan ja alueiden suhteita ja 3) Kaliningradin asema ja kohtalo naapurimaiden Liettuan ja Puolan liittyessä Euroopan unioniin (ja Natoon). 1990-luvun alkupuolella keskustelua hallitsivat turvallisuuspoliittiset kysymykset. Rakentavaan kansainväliseen keskusteluun ei päästy, koska Venäjä torjui kaikki tällaiset pyrkimykset. Kun 1990-loppua kohden alkoi vaikuttaa vääjäämättömältä, että Kaliningrad jää Venäjän saarekkeeksi laajentuvan EU:n sisälle, tuli esiin aivan uudenlaisia ongelmia. Venäjä toi Kaliningradin kysymyksen keskusteluihin EU:n kanssa 1990-luvun lopulla ja esitti Kaliningradia jopa pilottialueeksi EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa. 2000-luvun alussa Kaliningradin kysymyksestä tuli hetkeksi suurin EU:n ja Venäjän välinen kiistakysymys, jossa Venäjä käytti hyvinkin voimakasta retoriikkaa. Jonkinasteiseen sopuun päästiin vuonna 2002. Venäjän federaation keskushallinto on pyrkinyt helpottamaan Kaliningradin tilannetta mm. antamalla sille tulli- ja verohelpotuksia. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut Kaliningradin taloudelliseen kukoistukseen – päinvastoin alueen itsevaltaisen kuvernöörin Leonid Gorbenkon kaudella (1996-2000) leväperäinen taloudenpito ajoi koko alueen konkurssin partaalle. Putinin noustessa valtaan Moskova ryhtyi ottamaan aluetta tiukempaan hallintaansa mm. tukemalla Putinin suosikin Itämerenlaivaston komentajan Vladimir Jegorovin valintaa alueen kuvernööriksi. Erityisesti pohjoisen ulottuvuuden politiikan nousu EU:n agendalle vuonna 1999 johti kansainvälisen kiinnostuksen nousuun Kaliningradia kohtaan. Vaille konkreettista sisältöä jäänyt pohjoinen ulottuvuus ei kuitenkaan pysynyt tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja Kaliningradin erityisongelmille. Kaliningradin kysymyksen ympärillä velloneen keskustelun painotukset ovat muuttuneet vuosien saatossa. 1990-luvun alun kiista Kaliningradin muodostamasta sotilaallisesta uhasta ja naapureista kummunneet aluevaatimukset ovat saaneet väistyä EU:n laajentumiseen liittyvien kysymysten noustessa esiin. Tutkimuksessa tuodaan esille, että kyse on nimen omaan keskustelun painopisteiden muutoksesta – turvallisuuspoliittiset kysymykset häilyvät taustalla myös uusien aiheiden noustessa keskeiseen asemaan. Kaliningradin kysymykseen käsittelyyn osallistujina – siis oikeastaan tämän kysymyksen määrittelijöinä – tässä tutkimuksessa käsitetään niin Kaliningradin asiaan kytköksissä olleet valtiot ja poliittiset toimijat kuin keskusteluun aktiivisesti osallistuneet tutkijat. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Euroopan unioni en
dc.subject Potsdamin konferenssi en
dc.title Potsdamin perinnöstä pohjoiseen ulottuvuuteen : keskustelu Kaliningradin asemasta 1990- ja 2000-luvuilla en
dc.type Opinnäyte en
dc.identifier.laitoskoodi 941 en
dc.subject.ysa Kaliningrad en
dc.subject.ysa Venäjä en
dc.subject.ysa Itämeren alue en
dc.subject.ysa Preussi en
dc.subject.ysa Baltia en
dc.subject.ysa pohjoinen ulottuvuus en
dc.subject.ysa poliittinen historia en
dc.subject.ysa turvallisuuspolitiikka en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karttunen_gradu_2006.pdf 924.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record