Demokratia Putinin retoriikassa

Show simple item record

dc.contributor.author Korteniemi, Eeva
dc.date.accessioned 2010-07-08T13:06:08Z
dc.date.available 2010-07-08T13:06:08Z
dc.date.issued 2010-07-08T13:06:08Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17301
dc.description Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, 2007. en
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkastelee Venäjän presidentti Vladimir Putinin demokratiaretoriikkaa ja -käsitystä. Tutkimuksen aineistona ovat presidentti Putinin demokratiasanan sisältävät puheet aikaväliltä 31.12.1999–31.12.2006. Puheet olen jaotellut yleisön mukaan kahteen ryhmään: puheet venäläisille ja puheet ulkomaiselle yleisölle. Tämä jaottelu tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman Putinin demokratiaretoriikan tarkasteluun ja siihen, kuinka Putin on puhuessaan tietoinen yleisöstään. Analyysimenetelmänä käytetään Aristoteleen retoriikkaa. Lisäksi puheiden analysoinnissa kiinnitetään huomiota aikaperspektiiviin: onko Putinin demokratiakäsitys ja -retoriikka yhtenäistä vai tapahtuuko siinä muutoksia aikarajauksen sisällä? Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää Putinin demokratiakäsitettä: mistä palasista se muodostuu? Tutkimuskirjallisuutena käytetään sekä demokratisoinnin että demokratian teorioita. Demokratisoitumisen kolmas aalto toi mukanaan termin rajoitettu demokratia, jossa poliittinen järjestelmä on yhdistelmä demokraattisista ja ei-demokraattisista piirteistä. Tässä tutkimuksessa käsitettä rajoitettu demokratia on sovellettu presidentti Putinin puheiden tarkasteluun. Rajoitetun demokratian sisään voidaan laskea kuuluvaksi Venäjän demokratiasta usein käytetyt termit ohjattu ja suvereeni demokratia, joita myös Putinin demokratiakäsite ja -retoriikka ilmentävät. Tutkimukseni osoittaa, että Putinin luoma demokratia on tietynlaista rajoitettua demokratiaa. Siinä yhdistyvät demokratian perusarvot ja vahva, luja valtio, jossa presidentillä on keskeinen ja ratkaiseva rooli. Putinin korostamat demokratian perusarvot ovat hyvin lähellä yleisesti lännessä hyväksyttyjä demokratian periaatteita. Nämä demokratian perusarvot eivät kuitenkaan ole koko totuus Putinin demokratiasta, vaan valtiolla pitää olla vahva ote maan kehityksestä ja maan päämiehen tehtävä on pitää valtio yhtenäisenä. Tutkimukseni myös osoittaa, että presidentti Putinin demokratiaretoriikka venäläiselle ja ulkomaiselle yleisölle on erilaista. Ulkomaiselle yleisölle Putin argumentoi. Venäläiselle yleisölle puhuessaan Putin ei argumentoi, vaan käyttää asemaansa maan tärkeimpänä henkilönä hyväkseen. Putinin demokratiaretoriikka ja -käsite voidaankin nähdä toisiinsa kietoutuneina elementteinä. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Putin, Vladimir en
dc.subject lain diktatuuri en
dc.subject rajoitettu demokratia en
dc.subject demokratisointi en
dc.title Demokratia Putinin retoriikassa en
dc.type Opinnäyte en
dc.identifier.laitoskoodi 941 en
dc.subject.ysa demokratia en
dc.subject.ysa demokratisoituminen en
dc.subject.ysa retoriikka en
dc.subject.ysa puheet en
dc.subject.ysa Venäjä en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Korteniemi_gradu_2007.pdf 463.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record