Jäätölöä, Ruuneperintorttua ja muita herkkuja näppäimistön äärellä : Yhdessä kirjoittaen lukemaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133225
Title: Jäätölöä, Ruuneperintorttua ja muita herkkuja näppäimistön äärellä : Yhdessä kirjoittaen lukemaan
Author: Pappila, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133225
http://hdl.handle.net/10138/173516
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This research aimed to investigate how Arne Trageton's "writing to read" method was incorporated into the reading practices of preschool children and first graders. The research questions were: 1. What kind of actions and collaboration emerged when students used the Trageton method for their reading practice? 2. How did the collaboration between children emerge, and how did it support student work within the Trageton method? The new curriculum for pre-primary education and basic education emphasizes learning by doing, phenomena, play and technological teaching skills. In Finland, we have a long tradition of teaching children to read. The concept of reading is changing, however, and it demands new teaching methods. Many studies (e.g. Fallon & Khoo 2014; Hyun & Davis 2005; Kumpulainen 1996; Lim 2012; Maynard 2010, Yelland 2011) have proven that technological environments can offer a motivating learning setting and may increase collaboration and interaction between students. The video material for this study was filmed in a primary school in Espoo in Spring 2013.Six preschoolers and six first graders were working using Trageton method. They were inventing and writing words with a word-processing program. They worked in pairs. The video material was analyzed through a content analysis. The Trageton method resulted collaborative actions. When pairs discussed, for example, the names or sounds of letters, it helped to find those letters on the keyboard and create words together. Simultaneously, it revealed the children's knowledge about language to themselves and to the teacher. The emerged literacy did came out as students were discussing about writing. Teachers could thus assist students if it was discovered that their ability to hear the sounds of letters or create words differed from that of their partners. As a result, writing via this method led to immerse joy in learning and increased motivation. It can therefore be said that writing to read can be used as a part of a new curriculum. This method enables children to learn at their own level, helping them work together and use technology by their own basis. There were also some weaknesses in the method. The most significant were the lack of spelling in general and the fact that the students weren't so enthusiastic on checking up the spelling independently afterwards.Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kuvata, miten norjalaisen Arne Tragetonin kehittämä lukemaan opettamisen menetelmä toteutui osana esiluokkalaisten ja ekaluokkalaisten lukemaan opetusta. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat kysymykset: 1. Millaiseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen Trageton-menetelmä houkutteli lukemaan opettelevia oppilaita? 2. Miten lasten yhteistoiminta näyttäytyi ja tuki työskentelyä menetelmää käytettäessä? Tuore opetussuunnitelma painottaa opetuksessa yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta, ilmiöitä, leikkiä ja teknologisia taitoja. Lukemaan opettamisella on pitkät perinteet Suomessa. Lukemisen käsitteen muutos, edellyttää muutosta myös opetusmenetelmissä. Teknologiaympäristö tarjoaa tutkimusten mukaan lapsille motivoivan oppimisympäristön, joka saattaa lisätä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista. (kts. Fallon & Khoo 2014; Hyun & Davis 2005; Kumpulainen 1996; Lim 2012; Maynard 2010, Yelland 2011.) Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin videoaineistoa, joka oli kuvattu espoolaisessa koulussa keväällä 2013. Aineistossa kuusi esiopetusikäistä ja kuusi ekaluokkalaista työskentelivät Trageton – menetelmällä, keksien sanoja ja kirjoittaen niitä pareittain tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmalla. Tutkimuksen videomateriaali analysoitiin sisällönanalyyttisin menetelmin. Tämän tutkimuksen tuloksena todettiin, että Trageton – menetelmän käyttö toi esiin monenlaista yhteistoimintaa. Ääneen puhuminen auttoi niin kirjainten löytämisessä näppäimistöltä kuin sanahahmon muodostamisessakin. Samalla se toi lapsen osaamista esille niin parille kuin opettajallekin. Taidoiltaan kovin epätasapainoiset parit tarvitsivat opettajan apua enemmän kuin muut. Voidaan todeta, sukeutuva lukutaito tuli hyvin esille puheessa, jota lapset kirjoittaessaan tuottivat. Tutkimustuloksena voidaan pitää myös aineistosta esiin tullut oppimisen ilo ja motivaatio jonka menetelmän käyttäminen herätti oppilaissa. Voidaankin todeta, että Trageton – menetelmä vastaa uuden opetussuunnitelman antamiin haasteisiin monipuolisesti. Sitä käyttäen oppilaat toimivat yhdessä, oman taitotasonsa mukaan, toinen toistaan auttaen ja käyttävät tietotekniikkaa omista lähtökohdistaan. Menetelmän puutteina koettiin oikeinkirjoituksen sattumanvaraisuus ja se etteivät oppilaat palanneet korjaamaan valmiiksi kirjoitettuja sanoja omatoimisesti.
Subject: kirjoittamalla lukemaan
Trageton – menetelmä
kollaboratiivinen oppiminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
eeva_pappila_pg_2016.pdf 1.925Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record