Dyspepsia and constipation in patients with schizophrenia spectrum disorders

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701121015
Title: Dyspepsia and constipation in patients with schizophrenia spectrum disorders
Author: Virtanen, Tomi; Eskelinen, Saana; Sailas, Eila; Suvisaari, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701121015
http://hdl.handle.net/10138/173598
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychiatry
Psykiatria
Psykiatri
Abstract: Ummetus ja närästys ovat häiritseviä ruuansulatuskanavan oireita, jotka kuitenkin usein jäävät huomiotta skitsofrenian somaattisten komorbiditeettien tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan ummetusta ja närästystä ja niitä selittäviä tekijöitä otoksessa avohoidon potilaita, joilla oli skitsofreniaspektrin psykoosisairaus. 275 potilasta kävi kattavassa yleislääkärin tutkimuksessa, hoitajan vastaanotolla, verikokeissa sekä täytti kyselylomakkeen. Monien eri sosioekonomisten, elintapa- ja kliinisten tekijöiden vaikutus ummetukseen ja närästykseen käytiin läpi ja analysoitiin logistisella regressioanalyysillä. Huomioon otettiin myös, josko oireet liittyivät joihinkin laboratorioarvoihin. Ummetusta oli 31,3%:lla ja närästystä 23,6%:lla potilaista. Parasetamolin ja klotsapiinin käyttö, vanhempi ikä sekä tuettu asuminen olivat riskitekijöitä ummetukselle. Närästyksen riksitekijöitä olivat naissukupuoli, tulehduskipulääkkeet ja diabeteslääkitys. Närästyspotilailla oli alhaisempi hemoglobiini ja hematokriitti sekä korkeampi glukoosiarvo ja ummetuspotilailla matalampi trombosyyttiarvo, mutta ne selittyivät näille oireille altistavilla tekijöillä. Klotsapiini lisää suuresti ummetuksen riskiä ja voi johtaa henkeä uhkaaviin seurauksiin. Lisäksi kipu- ja diabeteslääkkeet liittyivät myös ruuansulatuskanavan oireisiin. Näiden lääkkeiden vaikutukset ruuansulatuskanavassa tulisi pitää kirkkaana mielessä, kun hoitaa skitsofreniapotilaita.Background Constipation and dyspepsia are disturbing gastrointestinal symptoms that are often ignored in research on physical comorbidities of schizophrenia. Aims Our aim was to assess dyspepsia and constipation in a sample of outpatients with schizophrenia spectrum psychoses. Methods A general practitioner performed a thorough physical health check for 275 outpatients and diagnosed constipation and dyspepsia. We assessed the possible contribution of several sociodemographic, lifestyle, and clinical variables to constipation and dyspepsia using logistic regression analysis. We also assessed whether these symptoms were associated with abnormal laboratory findings. Results The prevalence of constipation was 31.3%, and of dyspepsia 23.6%. Paracetamol (OR=3.07, 95% CI 1.34–7.02) and clozapine use (OR=5.48, 95% CI 2.75–10.90), older age (OR=1.04, 95% CI 1.01–1.06), and living in sheltered housing (OR=2.49, 95% CI 1.16–5.33) were risk factors for constipation. For dyspepsia the risk factors were female sex (OR=2.10, 95% CI 1.15–3.83), non-steroidal anti-inflammatory drugs (OR=2.47, 95% CI 1.13–5.39), and diabetes medication (OR=2.42, 95% CI 1.12–5.25). Patients with dyspepsia had lower hemoglobin and hematocrit and higher glucose values than those without dyspepsia. Patients with constipation had lower thrombocyte values than patients without constipation. However, these findings were explained by factors predisposing to constipation and dyspepsia. Conclusions Clozapine use markedly increases the risk of constipation and may lead to life-threatening complications. In addition, analgesics and diabetes medication were related to gastrointestinal symptoms. These medications and their association to gastrointestinal symptoms should be kept in mind when treating patients with schizophrenia.
Subject: Schizophrenia
Constipation
Dyspepsia
Clozapine
Diabetes
Analgesics


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record