Dyspepsia and constipation in patients with schizophrenia spectrum disorders

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Virtanen, Tomi
dc.contributor.author Eskelinen, Saana
dc.contributor.author Sailas, Eila
dc.contributor.author Suvisaari, Jaana
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201701121015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/173598
dc.description.abstract Ummetus ja närästys ovat häiritseviä ruuansulatuskanavan oireita, jotka kuitenkin usein jäävät huomiotta skitsofrenian somaattisten komorbiditeettien tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan ummetusta ja närästystä ja niitä selittäviä tekijöitä otoksessa avohoidon potilaita, joilla oli skitsofreniaspektrin psykoosisairaus. 275 potilasta kävi kattavassa yleislääkärin tutkimuksessa, hoitajan vastaanotolla, verikokeissa sekä täytti kyselylomakkeen. Monien eri sosioekonomisten, elintapa- ja kliinisten tekijöiden vaikutus ummetukseen ja närästykseen käytiin läpi ja analysoitiin logistisella regressioanalyysillä. Huomioon otettiin myös, josko oireet liittyivät joihinkin laboratorioarvoihin. Ummetusta oli 31,3%:lla ja närästystä 23,6%:lla potilaista. Parasetamolin ja klotsapiinin käyttö, vanhempi ikä sekä tuettu asuminen olivat riskitekijöitä ummetukselle. Närästyksen riksitekijöitä olivat naissukupuoli, tulehduskipulääkkeet ja diabeteslääkitys. Närästyspotilailla oli alhaisempi hemoglobiini ja hematokriitti sekä korkeampi glukoosiarvo ja ummetuspotilailla matalampi trombosyyttiarvo, mutta ne selittyivät näille oireille altistavilla tekijöillä. Klotsapiini lisää suuresti ummetuksen riskiä ja voi johtaa henkeä uhkaaviin seurauksiin. Lisäksi kipu- ja diabeteslääkkeet liittyivät myös ruuansulatuskanavan oireisiin. Näiden lääkkeiden vaikutukset ruuansulatuskanavassa tulisi pitää kirkkaana mielessä, kun hoitaa skitsofreniapotilaita. fi
dc.description.abstract Background Constipation and dyspepsia are disturbing gastrointestinal symptoms that are often ignored in research on physical comorbidities of schizophrenia. Aims Our aim was to assess dyspepsia and constipation in a sample of outpatients with schizophrenia spectrum psychoses. Methods A general practitioner performed a thorough physical health check for 275 outpatients and diagnosed constipation and dyspepsia. We assessed the possible contribution of several sociodemographic, lifestyle, and clinical variables to constipation and dyspepsia using logistic regression analysis. We also assessed whether these symptoms were associated with abnormal laboratory findings. Results The prevalence of constipation was 31.3%, and of dyspepsia 23.6%. Paracetamol (OR=3.07, 95% CI 1.34–7.02) and clozapine use (OR=5.48, 95% CI 2.75–10.90), older age (OR=1.04, 95% CI 1.01–1.06), and living in sheltered housing (OR=2.49, 95% CI 1.16–5.33) were risk factors for constipation. For dyspepsia the risk factors were female sex (OR=2.10, 95% CI 1.15–3.83), non-steroidal anti-inflammatory drugs (OR=2.47, 95% CI 1.13–5.39), and diabetes medication (OR=2.42, 95% CI 1.12–5.25). Patients with dyspepsia had lower hemoglobin and hematocrit and higher glucose values than those without dyspepsia. Patients with constipation had lower thrombocyte values than patients without constipation. However, these findings were explained by factors predisposing to constipation and dyspepsia. Conclusions Clozapine use markedly increases the risk of constipation and may lead to life-threatening complications. In addition, analgesics and diabetes medication were related to gastrointestinal symptoms. These medications and their association to gastrointestinal symptoms should be kept in mind when treating patients with schizophrenia. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Schizophrenia en
dc.subject Constipation en
dc.subject Dyspepsia en
dc.subject Clozapine en
dc.subject Diabetes en
dc.subject Analgesics en
dc.title Dyspepsia and constipation in patients with schizophrenia spectrum disorders en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychiatry en
dc.subject.discipline Psykiatria fi
dc.subject.discipline Psykiatri sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701121015

Files in this item

Files Size Format View
tutkielma_tomi_virtanen.pdf 1.109Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record