Rudolf Erich Raspe and the Anglo-Hanoverian Enlightenment

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-2833-1
Titel: Rudolf Erich Raspe and the Anglo-Hanoverian Enlightenment
Författare: Tarkka-Robinson, Laura
Medarbetare: Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Datum: 2017-01-28
Språk: en
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-2833-1
http://hdl.handle.net/10138/173740
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: Abstract This thesis examines the construction of national characters during the Enlightenment period. The aim of the thesis is to show how eighteenth-century writers employed the notion of nations as characters in intercultural exchanges, for the benefit of their own particular nation and of themselves. Focusing on the transnational career of the Hanoverian scholar Rudolf Erich Raspe (1736-1794), the author argues that while late eighteenth-century Enlightenment culture promoted material progress and emphasised the importance of disseminating knowledge, it also nurtured national particularism, because progress was often represented with the help of national characters. Following Raspe s career through the period from the Seven Years War to the French Revolution and from the German Electorate of Hanover to the extremities of the United Kingdom, the study examines nationally-oriented argumentation in both learned discourses and the world of improvement and industry. It combines a biographical focus with methods from contextual intellectual history and textual analysis to demonstrate that the language of nations could serve the specific purposes of individual writers, but, as a complex web of historically intertwined references, it could not be kept entirely in control. On the whole, the study considers the eighteenth-century construction of national characters as cultural transfer, because this practice always defined cultures interactively and relative to each other. The various debates surrounding Raspe s career reveal how it was possible for him to use the language of nations to his advantage, and how he also faced difficulties due to stereotypes inherent to such language. Drawing on both private correspondence and printed material relating to the transnational context of the Anglo-Hanoverian personal union, the dissertation not only recognises the significance of the national rhetoric in eighteenth-century writing, but also seeks to illuminate the specific circumstances in which it was used.Väitöskirja käsittelee kansallisten kulttuurien muodostusta valistusaikana. Työn tavoitteena on osoittaa, kuinka 1700-luvun oppineet määrittelivät kansallisia piirteitä ja käyttivät niitä kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa hankkiakseen arvostusta sekä omalle kansakunnalleen että itselleen. Tarkastelemalla hannoverilaisen Rudolf Erich Raspen (1736-1794) tieteellistä uraa tutkimus esittää, että vaikka valistuskulttuuri korosti inhimillisen tiedon ja aineellisen edistyksen lisäämisen ja levittämisen merkitystä, se ruokki samalla myös kansallista eriytymistä. Tämä johtui tavasta, jolla tieteiden ja taiteiden edistymistä kuvailtiin. Tutkimus seuraa Raspen uraa yli 30 vuoden ajanjaksolla Hannoverista Lontoon kautta Skotlantiin ja Irlantiin saakka, pureutuen kansalliseen kielenkäyttöön laajassa valikoimassa julkaistuja tekstejä sekä yksityiskirjeitä. Yhdistäen biografisen kehyksen kontekstuaalisen aatehistoriantutkimuksen ja tekstintutkimuksen metodeihin tekijä osoittaa, että kansakuntien kuvailu perustui sekä käytännöllisiin että käsitteellisiin vuorovaikutussuhteisiin. Se saattoi toisaalta palvella yksittäisten kirjoittajien etua, mutta ei laajempana keskusteluna ollut lopulta kenenkään hallittavissa, ja tuki siten yksilöiden kannalta ongelmallisten stereotypioiden muodostumista.
Subject: yleinen historia
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post