Kissojen lääkintään liittyvät ongelmat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20180115199
Title: Kissojen lääkintään liittyvät ongelmat
Author: Räntilä, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20180115199
http://hdl.handle.net/10138/17385
Thesis level: master's thesis
Discipline: Industriell farmaci
Industrial pharmacy
Teollisuusfarmasia
Abstract: The purpose of this study was to describe cat owners' problems that relate to cat medication, especially from the drug formulation point of view. Oral, topical, eye and ear administration routes were included into study. There are few compliance and palatability studies made for cats and dogs in Finland and abroad, but this kind of descriptive study relating different drug formulation has never been done before. This study was carried out as Internet survey questionnaire study and it was addressed to cat owners who visited in academic veterinary hospital for small animals and those municipal and private veterinary offices that were randomized into the study. Additionally, the survey study was addressed to cat owners who had medicated their cats during January-March 2010. Those cat owners were contacted through Internet discussion sites. In the veterinary offices the office staff selected the proper candidates for the study and distributed invitations to participate. For distributing invitations the main criteria was that the cat owner received veterinary medication prescription or got directions for using some medication in cat. 59 answers were received in the study and 84 % of all formulation were administered via oral route. The products were antimicrobial and paracite medicines, cardiovascular and anti-inflammatory medicines. Based on the study results most of the problems were related to oral and ear administration routes. Cat showed low compliance and unwillingness to take pills and capsules because of the unpleasant smell, taste and mouth feel of the product. Tablet and capsule form medicines caused problems to the owners, because it was often necessary to adjust the dose by splitting and cutting half the tablet. This made it difficult for owners to follow given medication instructions. The consistency of liquid medicine forms was described sticky and package material thick and stiff. Because of these factors cat owners had difficulties to evaluate the amount of drops to administer to cats ear or eye and the amount remaining in the medicine bottle. According to the study results there is a need for palatable and easily administered medicines that will be taken readily by cats. It should also be possible to adjust to dose as described. The survey questionnaire is a convenient study method for descriptive purposes and it should be carefully considered what kind of sampling method to use and how to carry out the sampling in practice.Tässä työssä tutkittiin suomalaisten kissanomistajien kokemuksia kissan lääkehoitoon liittyvistä ongelmista, ja selvitettiin, minkälaisiin lääkevalmisteisiin ja -valmistemuotoihin ongelmat liittyivät. Tutkimuksen kohteena olivat suun kautta, iholle, silmään ja korvaan annosteltavat lääkevalmisteet. Kissojen ja koirien lääkintään liittyvää hoitoon sitoutumista ja lääkevalmisteiden maittavuutta on tutkittu aiemmin sekä Suomessa että ulkomailla, mutta kissojen lääkintäongelmia kuvaavaa ja lääkevalmisteiden käyttökokemuksia selvittävää tutkimusta ei ennen tätä ole tehty. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä asioita kissan omistajat pitävät ongelmallisina kissan lääkinnässä ja minkälaisiin lääkevalmisteisiin ja -valmistemuotoihin ongelmat liittyivät. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja se suunnattiin kissanomistajille, jotka kävivät tutkimukseen satunnaistetuilla kunnallisilla ja yksityisillä eläinlääkärivastaanotoilla ja yliopistollisessa pieneläinsairaalassa. Lisäksi kysely suunnattiin Internetin kissa-aiheisten keskustelupalstojen välityksellä kissanomistajille, joilla oli lääkityskokemusta tammi-maaliskuu 2010 väliseltä ajalta. Eläinlääkärien vastaanotoilla henkilökunta jakoi tutkimuskutsuja itse valitsemilleen asiakkaille. Kriteerinä oli, että kissa sai ohjeen lääkkeen käytöstä tai lääkemääräyksen. Vastauksia kyselyyn saatiin 59 kappaletta. Tutkimuksessa 84 % kaikista annetuista lääkkeistä annosteltiin suun kautta ja eniten käytössä oli mikrobi- ja loislääkkeitä, aineenvaihduntasairauksien sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä sekä tulehduskipulääkkeitä. Tutkimuksen perusteella eniten ongelmia liittyi suun kautta ja korvaan tapahtuvaan lääkkeenantoon ja niiden kautta annosteltaviin lääkevalmisteisiin. Suun kautta tapahtuvaan annosteluun liittyvät ongelmat koskivat kissan haluttomuutta ottaa lääkevalmiste, koska sen haju, maku ja suutuntumaominaisuudet olivat kissalle epämiellyttävät. Tämä heikensi merkittävästi kissan hoitomyöntyvyyttä. Tabletti- ja kapselimuotoisten valmisteiden muoto ja koko aiheuttivat lääkkeenantajalle täsmättävyysongelmia, jolloin annosohjeen mukaisen lääkehoidon toteuttaminen oli vaikeaa. Liuosmuotoisten silmä- ja korvatippojen täsmättävyysongelmia aiheuttivat liuoksen tahmea koostumus sekä valmisteen pakkausmateriaalin paksuus ja jäykkyys, jolloin annetun lääkeannoksen suuruus oli vaikea arvioida. Tutkimuksen perusteella kissojen lääkintään tarvitaan maittavia ja helposti annosteltavia lääkevalmisteita, joilla lääkeannoksen tarkka määrittäminen kissalle on helppoa. Kyselytutkimusmenetelmä soveltuu hyvin deskriptiiviseen eli kuvailevaan tutkimukseen, ja otantamenetelmän valintaan ja otannan toteuttamiseen tulee kiinnittää huomiota.
Subject: survey questionnaire study
cat
medication problem
drug formulation
kyselytutkimus
kissa
lääkitysongelma
lääkevalmiste


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_Raentilae.pdf 1.346Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record