Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2586-6
Title: Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointi
Author: Kujanpää, Kirsti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Valtiotieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-02-17
Language: fin
Belongs to series: URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2586-6
http://hdl.handle.net/10138/174047
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The goal of this study is to research the link between Human Resources Management (HRM) and wellbeing at work in a multicultural work community. The study asks how multiculturalism emerges into human resources management and wellbeing at work. It examines human resources management from the perspectives of diversity management, promotion and leading of wellbeing at work, and the use of human resources management theory. The study focuses on the micro level of organisational studies, on leadership, and on the functionality of the work community. The research takes a case study approach. It is an empirical inquiry into a real-life contemporary phenomenon using multiple sources of evidence. The phenomenon is examined through a municipal public utility. The data are derived from focus groups, personal thematic interviews, wellbeing at work inquiry and human resources policy documents. In the first phase, the study looks at the focus groups perceptions of the concepts of wellbeing at work as well as work ability. A questionnaire for the whole work organisation consists of questions concerning different areas of wellbeing at work in addition to a Work Ability index (WAI) test. In the second phase, the study focuses on diversity management using a multiculturalism inquiry and personal interviews. In the third phase, human resources policy documents are analysed from the perspective of human resources management, wellbeing at work and diversity management/multiculturalism. The results revealed wellbeing at work to have been strongly related to human resources management, human resources functions and strategic decisions, and was found to be the function of the employer. In general, the concept of wellbeing at work was difficult to define, and was understood as the aspects of work ability. The inquiry showed no significant differences in opinion about the actualization of wellbeing at work between the original population and immigrants. Rather, the perceptions related to multiculturalism differed from each other with respect to the expertise and craftsmanship of the immigrants. The original population considered these as risk factors for wellbeing at work. The multicultural work community was found to requires diversity management, immigrants working-life knowledge, bi-directional cultural adaptation, and skills to handle conflicts. The collaboration between human resources management, superiors and occupational health was emphasised as being important when it concerned wellbeing at work and multicultural issues, especially issues that were difficult to bring up as well as work ability assessment. The study shows that the education of all main actors about immigrants culture, expertise, know-how, work ability and rehabilitation should be paid attention to. The analysis of the human resources policy documents found that the organisational management was strategic. However, human resources management was not well linked to the business strategy. Differences in views as expressed between personnel and personnel documents appeared in terms of wellbeing and diversity management. The study indicates that effective and efficient strategic management requires a link between human resources and diversity management strategies on one hand, and business strategy on the other.Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia henkilöstövoimavarojen johtamista ja sen yhteyksiä monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointiin. Tutkimuksessa kysytään, miten monikulttuurisuus ilmenee henkilöstövoimavarojen johtamisessa ja työhyvinvoinnissa. Henkilöstövoimavarojen johtamista tarkastellaan monikulttuuristuvan työyhteisön, työhyvinvoinnin edistämisen ja johtamisen näkökulmista sekä henkilöstövoimavarojen johtamisen teorioilla. Tutkimus kohdistuu organisaatiotutkimuksen mikrotasolle, johtamiseen ja työyhteisön toimivuuteen. Tutkimuksen strategiana on tapaustutkimus, joka tutkii ympäristöönsä yhteydessä olevia, todellisessa elämässä ja ajassa olevaa ilmiöitä. Kohteena olevia ilmiöitä tarkastellaan kunnallisen palvelualan liikelaitoksen henkilöstön ja sen johtamisen kautta. Tutkimuksen aineisto koostuu ryhmä- ja yksilöteemahaastatteluista, kyselytutkimuksista ja henkilöstöpoliittisista asiakirjoista. Tutkimuksessa selvitetään aluksi teemahaastattelujen kautta keskeisten toimijaryhmien käsityksiä työhyvinvoinnista ja työkyvystä. Lisäksi työhyvinvoinnin eri osa-alueita ja itsearvioitua työkykyä (työkykyindeksi) tutkitaan koko organisaatioon kohdistuvalla kyselyllä. Toisessa vaiheessa selvitetään monimuotoisuuden/monikulttuurisuuden johtamista kyselyllä ja yksilöhaastatteluilla. Kolmannessa vaiheessa henkilöstöpoliittisia asiakirjoja analysoidaan henkilöstövoimavarojen johtamisen, työhyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden näkökulmista. Tulosten perusteella työhyvinvointi kytkeytyy vahvasti organisaation henkilöstöjohtamiseen, HR toimintoihin ja strategisiin päätöksiin, ja on osa työnantajan toimintaa. Yleisesti työhyvinvointi -käsitteenä oli jäsentymätön, ja ymmärrettiin työkyvyn osa-alueiden mukaisesti. Kyselytutkimuksen mukaan kantaväestön ja maahanmuuttajien käsitykset työhyvinvoinnista toteutumisesta olivat samansuuntaiset. Monikulttuurisuuskäsitykset sen sijaan erosivat maahanmuuttajien ammattitaidon ja osaamisen suhteen. Kantaväestö näki nämä tekijät työhyvinvointiriskeinä. Monikulttuurisen työyhteisön edellytyksiksi nousivat monimuotoisuuden johtaminen, maahanmuuttajien työelämäosaaminen, molemminpuolinen kulttuurinen sopeutuminen ja työyhteisön ristiriitojen käsittelytaidot. Henkilöstöjohdon, esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyön merkitys korostuu työhyvinvointi- ja monikulttuurisuuskysymyksissä, ja erityisesti vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa ja työkyvyn arvioinnissa. Tutkimuksen pohjalta tulee kiinnittää huomiota keskeisten toimijoiden lisäkoulutukseen maahanmuuttajien kulttuurin, osaamisen, työkyvyn ja kuntoutuksen osa-alueista. Henkilöstöpoliittisten asiakirjojen pohjalta organisaation johtaminen pohjautuu strategiseen johtamiseen. Henkilöstöjohtamisen linkittäminen liiketoiminta- ja toimintastrategiaan jää kuitenkin irralliseksi. Henkilöstön ja asiakirjojen näkemykset työhyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden johtamisesta eroavat. Työhyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden vaikuttava ja tehokas strateginen johtaminen edellyttää henkilöstö- ja monimuotoisuus/monikulttuurisuusstrategioiden linkittämistä organisaation (liike)toimintastrategiaan.
Subject: yleinen valtio-oppi
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
henkilos.pdf 3.605Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record