Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö

Show simple item record

dc.contributor.author Vainionpää, A
dc.contributor.author Ahoniemi, E
dc.contributor.author Koskinen, E
dc.contributor.author Numminen, H
dc.contributor.author Väärälä, E
dc.contributor.author Pesonen, J-M
dc.contributor.author Suomela-Markkanen, T
dc.contributor.author Haapala, E
dc.contributor.author Kallio-Laine, K
dc.contributor.author Peltonen, R
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2017-01-27T10:52:35Z
dc.date.available 2017-01-27T10:52:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/174142
dc.description 22 s. fi
dc.description.abstract Selkäydinvaurion saaneiden akuuttihoito, kuntoutus ja elinikäinen seuranta on keskitetty 2011 kolmeen yliopistosairaalaan: Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle. Näiden yliopistosairaaloiden selkäydinvammayksiköt, Kela, Vakuutuskuntoutus VKK ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ovat toteuttaneet yhteistyössä tämän suosituksen selkäydinvammaisten hyvästä kuntoutuskäytännöstä tukemaan selkäydinvammojen Käypä hoito -suositusta. Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa valtakunnallisia kuntoutuskäytäntöjä sekä helpottaa kuntoutussuunnitelmien laatimista ja kuntoutuspäätösten tekemistä. Suositus sisältää yleistä perustietoa selkäydinvammoista ja selkäydinvammapotilaan kuntoutus- ja seurantajärjestelmistä, toimintakyvyn arvioinnista ja apuvälinepalveluista. Suosituksessa käsitellään kuntoutussuunnitelman laatiminen, lääkinnällisen kuntoutuksen tavallisimmat kuntoutustyypit ja terapiamuodot sekä ammatillisen kuntoutuksen perusteet. Suositus sisältää esimerkkejä tyypillisistä selkäydinvammapotilaiden kuntoutustavoitteista ja -määristä. Kuntoutus tulee kuitenkin suunnitella jokaisen kuntoutujan kanssa yhteistyössä huomioiden yksilölliset tarpeet niin yksilön kuin ympäristönkin tasolla. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita 112 fi
dc.subject apuvälineet fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject selkäydinvammat fi
dc.subject suositukset fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.title Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö fi
dc.type Nettityöpapereita ja nettiartikkeleita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita112.pdf 262.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record