Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus - suositus tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/17425
Julkaisun nimi: Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus - suositus tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä
Tekijä: Elintrviketurvallisuusvirasto Evira; Maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisija: Evira
Päiväys: 2010-05
Kieli: fi
ISBN: 978-952-225-065-0 (pdf)
ISSN: 1797-299X
URI: http://hdl.handle.net/10138/17425
Tiivistelmä: Eläinlääkäreille tarkoitettu suositus MRSA-tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimille on tehty Suomen oloja varten. Vastaavia suosituksia on tehty myös muissa maissa, joissa eläimillä esiintyy MRSA:ta selvästi enemmän kuin Suomessa. Meillä eläinten MRSA-tartunnat ovat olleet viime aikoihin saakka harvinaisia. Eläinlääkäreillä on sen vuoksi vain vähän kokemusta tartuntojen toteamisesta, niiden torjunnasta sekä muista toimenpiteistä. Tämän suosituksen tarkoituksena on antaa eläinlääkäreille ja muille asiasta kiinnostuneille lisää tietoa MRSA:sta eläimillä sekä ohjeita eläimen MRSA-tartunnan varalta. Suosituksen on tehnyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evira yhdessä maa- ja metsätalousministeriön asettaman pysyvän mikrobilääketyöryhmän kanssa. Suositukset pohjautuvat vuonna 2010 saatavissa olleeseen tietoon. Uutta tutkimustietoa eläimillä esiintyvästä MRSA:sta julkaistaan kuitenkin jatkuvasti, joten tätä suositusta tullaan päivittämään säännöllisesti.Rekommendationerna om bekämpning och förebyggande av MRSAinfektion hos djur är avsedda för veterinärer och har utarbetats för finländska förhållanden. Motsvarande rekommendationer har också gjorts i andra länder, där MRSA hos djur förekommer klart oftare än i Finland. Hos oss har MRSA-infektioner hos djur varit ovanliga fram till nyligen. Veterinärerna har därför endast litet erfarenhet av konstaterande av MRSA-infektioner, av förebyggande och övriga åtgärder. Avsikten med de här rekommendationerna är att ge veterinärer och andra intresserade mera information om MRSA hos djur samt anvisningar avseende MRSA-infektion hos djur. Rekommendationerna har utarbetats av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och jord- och skogsbruksministeriets permanenta arbetsgrupp för mikrobläkemedel. Rekommendationerna baserar sig på information som fanns tillgänglig år 2010. Nya forskningsdata om MRSA hos djur publiceras ändå hela tiden, och rekommendationerna kommer att uppdateras regelbundet.The recommendations for veterinarians on the prevention and control of MRSA infections in animals have been produced for the Finnish conditions. Corresponding recommendations have also been issued in other countries where there are clearly more cases of MRSA in animals than in Finland. In Finland, MRSA infections in animals have been rare until recent times. This is why veterinarians only have limited experience of identifying the disease, of preventing it and of other relevant measures. The purpose of these recommendations is to give veterinarians and others interested in the subject more information on MRSA in animals and instructions on how to handle MRSA-infection in animals. The recommendations were produced by Finnish Food Safety Authority Evira in conjunction with the permanent working group on antimicrobials appointed by the Ministry of Agriculture and Forestry. The recommendations are based on information available in 2010. New research data on MRSA in animals is continually being published and these recommendations will be updated regularly.
Avainsanat: MRSA eläimillä
MRSA:n torjunta ja ehkäisy


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Metisilliiniresistentti.pdf 1.431MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot