Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/17427
Titel: Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat
Författare: Hallanvuo, Saija; Johansson, Tuula
Utgivare: Evira
Datum: 2010-05
Språk: fi
ISBN: 978-952-225-053-7
978-952-225-054-4 (pdf)
ISSN: 1796-4369,
1797-299X (pdf)
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/17427
Abstrakt: Opas sisältää perustietoa Suomen kannalta merkittävistä elintarvikkeisiin liittyvistä taudinaiheuttajista: bakteereista, viruksista, loisista ja prioneista. Oppaassa on kuvattu aiheuttajakohtaisesti terveydellisiä haittavaikutuksia, esiintymistä ihmisissä, eläimissä, elintarvikkeissa ja ympäristössä, raportoituja epidemioita Suomesta ja ulkomailta, ruokamyrkytykseen johtaneita tekijöitä ja valvontaa. Valvontaa tarkastellaan elintarvikkeen koko elinkaaren ajalta ja pyritään osoittamaan ne "pellolta pöytään" -ketjun riskikohdat, joissa saastuminen ja mikrobien lisääntyminen yleensä tapahtuu. Valvontatoimenpiteisiin ryhdyttäessä on kuitenkin aina tarkistettava ajantasainen lainsäädäntö. Opas on päivitetty versio EVI-EELA julkaisusta 1/2003 (Opas elintarvikkeiden ja talousveden mikrobiologista vaaroista).Handboken innehåller basinformation om de ur finländsk synpunkt väsentiga patogenerna i livsmedel: bakterier, virus, parasiter och prioner. I handboken beskrivs separat för varje sjukdomsalstrande organism dess skadliga häsloverkningar, förekomst hos människor och hos djur, i livsmedel och miljön; rapporterade epidemier av finländskt och utländskt ursprung, faktorer som lett till matförgiftning och övervakningen. Övervakningen granskas för livsmedlens hela produktions- och brukscykel och det görs försök att beskriva de känsliga delarna av kedjan "från jord till bord", de ställen där kontaminering och mikrobväxt allmännast förekommer. När man förbereder tillsynsåtgärder skall man alltid kontrollera den gällande lagstifningen. Den här publikationen är en uppdaterad version av EVI-EELA publikation 1/2003 (Handbok om mikrobiologiska faror i samband med livsmedel och driksvatten).
Subject: terveysvaara
patogeenit
elintarvikeneuvonta
Subject (ysa): ruokamyrkytys
taudinaiheuttajat


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat.pdf 2.102Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post