Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat

Show simple item record

dc.contributor.author Hallanvuo, Saija
dc.contributor.author Johansson, Tuula
dc.date.accessioned 2010-08-10T13:25:55Z
dc.date.available 2010-08-10T13:25:55Z
dc.date.issued 2010-05
dc.identifier.isbn 978-952-225-053-7
dc.identifier.isbn 978-952-225-054-4 (pdf)
dc.identifier.issn 1796-4369,
dc.identifier.issn 1797-299X (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17427
dc.description.abstract Opas sisältää perustietoa Suomen kannalta merkittävistä elintarvikkeisiin liittyvistä taudinaiheuttajista: bakteereista, viruksista, loisista ja prioneista. Oppaassa on kuvattu aiheuttajakohtaisesti terveydellisiä haittavaikutuksia, esiintymistä ihmisissä, eläimissä, elintarvikkeissa ja ympäristössä, raportoituja epidemioita Suomesta ja ulkomailta, ruokamyrkytykseen johtaneita tekijöitä ja valvontaa. Valvontaa tarkastellaan elintarvikkeen koko elinkaaren ajalta ja pyritään osoittamaan ne "pellolta pöytään" -ketjun riskikohdat, joissa saastuminen ja mikrobien lisääntyminen yleensä tapahtuu. Valvontatoimenpiteisiin ryhdyttäessä on kuitenkin aina tarkistettava ajantasainen lainsäädäntö. Opas on päivitetty versio EVI-EELA julkaisusta 1/2003 (Opas elintarvikkeiden ja talousveden mikrobiologista vaaroista). en
dc.description.abstract Handboken innehåller basinformation om de ur finländsk synpunkt väsentiga patogenerna i livsmedel: bakterier, virus, parasiter och prioner. I handboken beskrivs separat för varje sjukdomsalstrande organism dess skadliga häsloverkningar, förekomst hos människor och hos djur, i livsmedel och miljön; rapporterade epidemier av finländskt och utländskt ursprung, faktorer som lett till matförgiftning och övervakningen. Övervakningen granskas för livsmedlens hela produktions- och brukscykel och det görs försök att beskriva de känsliga delarna av kedjan "från jord till bord", de ställen där kontaminering och mikrobväxt allmännast förekommer. När man förbereder tillsynsåtgärder skall man alltid kontrollera den gällande lagstifningen. Den här publikationen är en uppdaterad version av EVI-EELA publikation 1/2003 (Handbok om mikrobiologiska faror i samband med livsmedel och driksvatten). en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Evira en
dc.subject terveysvaara en
dc.subject patogeenit en
dc.subject elintarvikeneuvonta en
dc.title Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat en
dc.type Kirja en
dc.subject.ysa ruokamyrkytys en
dc.subject.ysa taudinaiheuttajat en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat.pdf 2.102Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record