Venäjän turvallisuuspolitiikka - tutkimus Suomessa ja kehitystrendit Venäjällä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/174351

Lähdeviite

Heusala , A-L , Pyykönen , E & Kivinen , M J 2016 , Venäjän turvallisuuspolitiikka - tutkimus Suomessa ja kehitystrendit Venäjällä . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Vuosikerta. 39 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki . < http://tietokayttoon.fi/documents/10616/0/Ven%C3%A4j%C3%A4n+turvallisuuspolitiikka+%E2%80%93+tutkimus+Suomessa+ja+kehitystrendit/b70c1ae4-2125-4672-b40a-db2ec4cf8b52?version=1.0 >

Julkaisun nimi: Venäjän turvallisuuspolitiikka - tutkimus Suomessa ja kehitystrendit Venäjällä
Toissijainen nimi: Rysslands säkerhetspolitik – forskningen i Finland och utvecklingstrender i Ryssland;
Russian security policy - research in Finland and development trends in Russia
Tekijä: Heusala, Anna-Liisa; Pyykönen, Emilia; Kivinen, Markku Jalmari
Tekijän organisaatio: Aleksanteri-instituutti 2010-2017
Julkaisija: Valtioneuvoston kanslia
Päiväys: 2016-10-27
Kieli: fin
Sivumäärä: 56
Kuuluu julkaisusarjaan: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-292-0
ISSN: 2342-6799
URI: http://hdl.handle.net/10138/174351
Tiivistelmä: Den första delen av det tvådelade projektet har utvärderats refererad finska forskning på den ryska säkerhetspolitiken i 2011-2015. Den andra delen är baserad på en analys av politiska trender i Rysslands säkerhet. Avsnittet beräknas Rysslands mål, medel och förmågan i militära försvaret, ekonomi, social och statlig säkerhet, och vad dessa innebär för Finlands val. I rapporten rekommenderas att förbereda en forskningsstrategi på Rysslands säkerhetspolitik med särskild inriktning på de kritiska, men föga studerade teman. Rapporten ger rekommendationer för åtgärder på grundval av den nuvarande utvecklingen i Ryssland. Det är viktigt att beslutsfattarna i Finland bedömer Rysslands utveckling på ett övergripande sätt och är förberedda för olika alternativ.Kaksiosaisen hankkeen ensimmäisessä osassa on arvioitu vuosina 2011- 2015 Suomessa tehtyä Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevaa vertaisarvioitua tutkimusta. Toinen osa perustuu analyysiin Venäjän turvallisuuspoliittisista trendeistä. Osiossa arvioidaan Venäjän päämääriä, keinoja (resursseja) ja kykyä puolustuksessa, taloudessa, yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa turvallisuudessa, sekä sitä mitä nämä tarkoittavat Suomen valintojen kannalta. Raportissa suositellaan Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen strategian laadintaa, jossa keskitytään erityisesti kriittisiin, mutta vähän tutkittuihin teemaalueisiin. Venäjän kehitystrendien perusteella annetaan suosituksia siitä mitä asioita Suomen tulisi edistää omassa ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan. Keskeistä on, että suomalaiset päätöksentekijät arvioivat Venäjän kehitystä kokonaisvaltaisesti ja varautuvat erilaisiin vaihtoehtoihin.The first part of the two-piece project consists of an evaluation of peer-reviewed research on Russian security policy, conducted in Finland in 2011-2015. The second part is based on an analysis of Russia’s key security policy trends. In this part, Russia’s goals, resources and ability to carry out its goals in defence, economy, societal and state security, and the effect on Finland are evaluated. The report recommends the construction of a strategy on Russian security policy research, which would concentrate on crucial, but less studied themes. Based on the evaluation of Russia’s security developments, the report offers recommendations for Finland’s foreign and security policy. It is essential that Finnish decision makers assess Russia’s development in a comprehensive manner and are prepared for various alternatives.
Avainsanat: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
National security
Russian politics
policy
economy
Pääsyrajoitteet: openAccess
Rinnakkaistallennettu versio: publishedVersion
Rahoittaja: The Prime Minister´s Office
Rahoitusnumero:


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
heusala_pyykone ... turvallisuuspolitiikka.pdf 974.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot