Suomalaisuuden kulisseissa : Leningradin Suomalainen teatteri 1932–1937

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701201066
Julkaisun nimi: Suomalaisuuden kulisseissa : Leningradin Suomalainen teatteri 1932–1937
Tekijä: Villonen, Evelina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701201066
http://hdl.handle.net/10138/174359
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Theatre Research
Teatteritiede
Teatervetenskap
Tiivistelmä: Leningradin Suomalainen teatteri oli pieni, mutta sisukas taidelaitos. Vuosina 1932–1937 toiminut teatteri kehittyi pienestä harrastajanäyttämöstä palkituksi ammattiteatteriksi, joka tarjosi suomenkielistä ohjelmistoa paitsi kaupunkilaisille, myös koko läntisen Neuvostoliiton suomalaisväestölle. Ohjelmisto koostui sekä uuden neuvostoajan sosialistisista kuvauksista että suomalaisklassikoista. Työnsä puitteissa teatteri teki myös merkittävää käännöstyötä. Maaseudulla teatteri tuki paikallista valistustoimintaa ja ohjasi harrastajateattereita. Leningradin Suomalainen teatteri lakkautettiin Suuren Terrorin vuosina, jolloin suurin osa henkilökunnasta tuomittiin kuolemanrangaistukseen vakoilijasyytösten vuoksi. Vain muutama näyttelijä selvisi tuomiolta inkeriläistaustansa ansiosta. Vaikka ohjelmistoa luotiin suomalaisilta suomalaisille, Neuvostoliitto ohjasi teatterin toimintaa omintakeisella kulttuuri- ja kansallisuuspolitiikallaan. Kulttuuritoiminta yhdisti sadat miljoonat kansalaiset historiattomaksi työväenluokaksi vapauden aatteen keinoin. Avarakatseinen kansallisuuspolitiikka tarjosi taas vähemmistöille vanhan kulttuurisen identiteettinsä palauttamista. Kun teatteri perustettiin vähemmistökulttuurilaitokseksi, se valjastettiin taistelemaan niin utopistisen tulevaisuuden kuin ideologisen menneisyydenkin puolesta. Tutkielmassa tarkastellaan, millaisen kulttuurisen identiteetin Leningradin Suomalainen teatteri omaksui suomalaisena kansallisena laitoksena, joka toimi sosialistisen kulttuurin palveluksessa. Kulttuurista identiteettiä lähestytään sosiologi Stuart Hallin monikulttuurisuuden käsitteen valossa. Tutkielma esittelee Leningradin Suomalaisen teatterin perustamislähtökohtia ja sen toimintaa niin Leningradissa kuin maaseudulla. Lisäksi tarkastellaan esitettyä ohjelmistoa ja teatterin lakkauttamisen syitä. Arkistolähteisiin perustuvassa laadullisessa historiantutkimuksessa tutkimuskysymystä lähestytään hermeneuttisen analyysin keinoin. Tutkimusaineisto on koostettu Venäjällä Kirjallisuuden ja taiteen Pietarin Keskusarkistosta sekä Suomessa Teatterimuseon, Työväenliikkeen kirjaston ja Kansalliskirjaston arkistoista.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Villonen _ Evelina _ Pro gradu _ 2016.pdf 1.197MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot