Takuulla voimaa! : musiikkityöpajat syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231109
Title: Takuulla voimaa! : musiikkityöpajat syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä
Author: Leinonen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231109
http://hdl.handle.net/10138/174364
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: This thesis inspects how community music workshops may affect self-perceived work ability in the disabled, immigrant, mentally ill, or otherwise disadvantaged participants. Community music workshops had statistically significant positive effect on self-perceived work ability in all the subgroups, except the immigrant participants.Tässä tutkimuksessa tarkastellaan musiikkityöpajatyöskentelyn vaikutusta koettuun työkykyyn neljällä eri kohderyhmällä: vammaisilla, maahanmuuttajilla, mielenterveyspalveluiden asiakkailla ja muussa syrjäytymisvaarassa olevilla. Lisäksi tarkastellaan motivaatiota osallistua vastaisuudessa musiikkityöpajatoimintaan sekä osallistujien toiveita ja kokemuksia musiikkityöpajatyöskentelystä. Hypoteesina oli, että musiikkityöpajatyöskentelyn kautta osallistujat saavat onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia, uusia ystäviä sekä selkeyttä tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet musiikin hyödylliseksi työkaluksi kivunlievityksessä sekä yleisen hyvinvoinnin lisääjänä. Musiikin muodoista erityisesti ryhmässä laulamisen on todettu nostavan kipukynnystä sekä lisäävän positiivisia tunnekokemuksia ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmissä. Musiikkia on myös aiemmissa tutkimuksissa käytetty yleisen työhyvinvoinnin lisäämiseen ja työstressin lievittämiseen, jotka ovat myös tärkeitä työkyvyn komponentteja. Musiikkityöpajatyöskentelyn yhteyttä koettuun työkykyyn ja sitä kautta pienempään syrjäytymisriskiin ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu, mihin tarpeeseen tämä tutkimus pyrkii vastaamaan. Aineisto koostuu TAKUULLA YHDESSÄ! -hankkeen musiikkityöpajoihin lukuvuonna 2016–2017 osallistuneista 105 henkilöstä. Työpajatyöskentelyn vaikutusta koettuun työkykyyn tarkasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyysin ja moderaatiomallin avulla. Osallistujien motivaatiota osallistua tulevaisuudessa musiikkityöpajatyöskentelyyn tarkasteltiin varianssianalyysillä. Lisäksi osallistujien avoimia vastauksia liittyen toiveisiin ja kokemuksiin musiikkityöpajatyöskentelystä tarkasteltiin koko aineiston tasolla sekä haastateltiin työpajojen vetäjäpareja ja hankekoordinaattoria. Tutkimuksen tärkeimmät löydökset olivat musiikkityöpajatyöskentelyn positiivinen vaikutus itsearvioituun työkykyyn sekä osallistujien myönteiset kokemukset työpajatyöskentelystä – lähes kaikki osallistujat kokivat oppineensa uutta musiikista ja päässeensä kokeilemaan uusia asioita ryhmän kanssa. Myös työpajaparien haastatteluista käy ilmi, että hanke koettiin pääpiirteissään onnistuneeksi ja toimintaa haluttiin jatkaa myös tulevaisuudessa. Kehityskohteita ovat työparien työnohjaus, osallistujien vaihtuvuuden minimointi sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.
Subject: inclusion
community music
musiikki
syrjäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
leinonen_hanna_pg2016.pdf 3.793Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record