Soijamaito, soijajuoma ja lehmänmaito pigmenttivärien kiinnittäjänä : Pigmenttivärien vaihtoehtoiset sideaineet kankaanpainossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231087
Title: Soijamaito, soijajuoma ja lehmänmaito pigmenttivärien kiinnittäjänä : Pigmenttivärien vaihtoehtoiset sideaineet kankaanpainossa
Author: Ruuskanen, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231087
http://hdl.handle.net/10138/174376
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The purpose of this study was to determine the adhesion of pigment in textile printing when using alternative binders. Conventionally the binders that are used in textile printing are industrially manufactured. However the previous research has shown that the pigment can adhere to the fabric also by binding agents that contain proteins. For example, a Japanese textile print technique called Katazome utilize soya milk as a color binding agent which has also inspired this study. The theme of this study is to examine, how different binding agents are suited for textile printing when using pigment colors. In addition, it is evaluated how using binding agents effects to the color fastness on printed textile. The binding agents selected for this study were handmade soya milk, like it is used in Katazome technique, industrially produced soya drink and cow's milk enriched with proteins. The experimental part of the study consisted of the dyeing process as well as testing color fastness of printed fabrics. The test compared the use of binding agents on the different stages of printing process. The binding agent was applied on the fabric before anything else or it was applied at the same time with the color pigment. The color stability was evaluated using standardized test for color fastness to domestic and commercial laundering and rubbing. Only one color pigment was used. Printed fabrics were cotton, viscose, wool and silk. The findings show that soya-based binding agents can attach pigment colors onto fabric with moderate results. Using soya milk as well as soya drink as binders produced good fastness to laundering. In contrast the results in colors fastness to rubbing were poor. The best color fastness was achieved when color pigment was applied at the same time with binding agent. Contrary to the information collected from Katazome-tradition, coating the fabric with a binding agent beforehand weakened the color fastness result. Milk was clearly the worst option as a binding agent. Between soya milk and soya drink there were no significant difference.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pigmenttivärien kiinnittymistä kankaanpainossa vaihtoehtoisten sideaineiden avulla. Kankaanpainossa käytetään tavanomaisesti teollisesti valmistettuja sideaineita. Käsityötieteellinen tutkimus ja kankaanpainon sekä painovärjäyksen perinteiden tutkimus kuitenkin on osoittanut, että pigmenttivärit voivat kiinnittyä kankaaseen myös proteiineja sisältävien sideaineiden avulla. Tämä tutkimus on saanut innoituksensa japanilaisesta katazome-tekniikasta, jossa pigmenttivärit tai väriaineet kiinnitetään kankaaseen soijamaidon avulla. Tutkimuksessa selvitetään, millainen on sideaineen vaikutus pigmenttivärin pysyvyyteen painokankaassa. Lisäksi tarkastellaan, miten erilaiset sideaineet soveltuvat käytettäväksi käsityömäisessä kankaanpainossa. Tutkimuksessa käytettäviksi sideaineiksi valikoituvat katazome-tekniikkaan perustuen soijamaito, joka oli valmistettu itse soijapavuista sekä teollisesti valmistettu soijajuoma ja proteiinirikastettu lehmänmaito. Kokeellinen osa käsitti koko kankaanpainoprosessin esi- ja jälkikäsittelyineen sekä lisäksi painokankaiden värinkestojen testaamisen. Koeasetelmassa vertailtiin sideaineiden käyttöä painoprosessin eri vaiheissa. Sideaine levitettiin kankaalle etukäteen tai yhdessä väripigmentin kanssa. Värin pysyvyyttä arvioitiin standardoitujen värin vesipesunkeston- ja hankauksenkestotestien perusteella. Tutkimuksessa oli käytössä yksi pigmenttiväri. Painetut kankaat olivat puuvillaa, viskoosia, villaa ja silkkiä. Tutkimustulokset osoittavat, että soijapohjaisia sideaineita käyttämällä on mahdollista kiinnittää pigmenttivärejä kohtalaisin tuloksin. Soijamaidon tai soijajuoman ja väripigmentin seoksella painetut kankaat osoittautuivat värin vesipesunkestoltaan hyviksi. Sen sijaan tulokset värin hankauksenkestossa olivat heikkoja. Paras värin pysyvyys saavutettiin levittämällä väripigmentti samanaikaisesti sideaineen kanssa. Vastoin katazomen perinteestä kerättyä tietoa, kankaan käsittely sideaineella etukäteen heikensi värin pysyvyyttä. Maito oli selkeästi heikoin vaihtoehto sideaineena. Soijajuoman ja soijamaidon välillä ei sen sijaan ilmennyt merkittävää eroa.
Subject: pigmenttivärit
värin sideaineet
kankaanpaino
soijamaito
soijajuoma
lehmän maito


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record