Arkielämän ilmiöiden havainnointi : Tutkimuksellisen työtavan kehittäminen alakoulun kotitalousopetukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231084
Title: Arkielämän ilmiöiden havainnointi : Tutkimuksellisen työtavan kehittäminen alakoulun kotitalousopetukseen
Author: Lavonen, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231084
http://hdl.handle.net/10138/174386
Thesis level: master's thesis
Abstract: According to the newest Finnish curriculum (2014) home economics can be taught in the lower classes (1–6) of comprehensive school as one of the elective subjects or as an integrated club activity. In this research redesigning of home economics will be limited into inquiry-based learning which is applied in phenomenon driven teaching. This research aims to develop the use of inquiry based learning in regular classroom environment. The design will also integrate the use of mobile devices to analyse the results of phenomena and digital appliances to collect data on the situational interest of the students. This Master's thesis redesigns a new way of teaching home economics in primary school using the inquiry based learning and finding a way to wake interest into studying natural scientific phenomena in everyday life. This research was inspired by the University of Helsinki LUMA centre's Pikku-Jippo science club activities. The methodological approach applied was design research and it was conducted in two cycles. During the first cycle the data collected consisted of videos captured by students. In the second cycle the data were collected by using digital polling appliance. Both cycles followed the same kind of inquiry based learning method which is also applicable both in home economics education and natural sciences. The data were collected from one primary school class in Helsinki. The students were aged 7–8 years. The analysis of the video data was started by watching the videos extensively. The research results were analyzed using theory-based content analysis. The results indicate that mobile devices guided students to make observations of the phenomena, and to discuss both reactions and used instruments with their peers. The data from the second cycle were analyzed using qualitative observation methods. The re-designed teaching methods increased enthusiasm in the observed classroom. The students experienced them as an innovative way to learn and observe natural phenomena of everyday life.Uuden opetussuunnitelman (2014) mukaan kotitaloutta voidaan opettaa alakoulussa yhtenä valinnaisaineena tai koulun toimintaan kiinteästi liitettävänä kerhotoimintana. Kotitalousopetuksen kehittäminen rajataan tässä tutkielmassa tutkimuksellisen työtavan soveltamiselle ilmiölähtöisessä kotitalouden opetuksessa alakoulun kontekstissa. Tavoitteena on kehittää kokeellisen työtavan käyttöä arjen luonnontieteiden oppimiseen tavallisessa luokkahuonetilassa. Kotitalouden oppiaineen laaja tiedonalaisuus antaa mahdollisuuden yhdistellä opetuksessa luonnontieteiden käsitteitä ja opetusmetodeita. Kehittämiselle asetetaan myös tavoite teknologian hyödyntämisestä oppilaiden havaintojen tekemisessä. Tutkielmassa kehitetään alakoulun kotitalouden opetukseen opetusmenetelmä, jossa yhdistyvät luonnontieteiden kokeellisen työtavan ja arjen luonnontieteiden ilmiöt sekä työtavasta innostuminen. Tutkimuksellista työtapaa ohjasi Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen Pikku-Jipot -tiedekerhotoiminta. Tutkimuksen menetelmällisenä viitekehyksenä käytettiin kehittämistutkimusta. Ensimmäisen kehittämissyklin aineisto koostui aidosta luokkahuonetilanteessa kuvastusta videosta sekä oppilaiden mobiilaiteilla ottamista havaintokuvista. Toisessa syklissä aineisto kerättiin äänestystyökalun avulla. Tutkimus toteutettiin yhdessä alakoulun luokassa pääkaupunkiseudulla. Oppilaat olivat 7–8-vuotiaita. Videoaineistosta löydettiin monien katsomiskertojen avulla viisi eri luokkaa oppilaiden havainnointiin liittyvästä tutkimisen taidosta. Luokat analysoitiin teorian ohjaamalla sisällönanalyysillä. Mobiililaitekuvien kautta tutkittiin, miten digitaalinen väline ohjasi oppilaita tekemään havaintoja. Tulokset osoittavat, että mobiililaite ohjasi oppilaita esimerkiksi kuvaamaan omia havaintoja sekä keskustelemaan niistä toistensa kanssa. Toisen syklin äänestystyökalulla mitattu tilannekohtainen kiinnostus analysoitiin laadullisesti havainnoimalla oppilaiden vastauksia tehdyistä kuvioista ja taulukoista. Opetusmenetelmän kehittäminen koettiin kyseisessä luokkahuoneessa ja oppilasjoukossa toimivaksi ja innostavaksi tavaksi opiskella arjen luonnontieteellisiä ilmiöitä ja innostua kyseisestä tavasta opiskella.
Subject: design research
home economics education in primary school
inquiry-based learning
observation skills
digital learning environment
kehittämistutkimus
alakoulun kotitalousopetus
tutkimuksellinen työtapa
havainnointi
digitaalinen oppimisympäristö
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Liisa_Lavonen_pg_2016.pdf 5.462Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record