Explorations on the Nature of Children's Conceptual Change in Computational Thinking During Hello Ruby Summer School 2016

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231115
Julkaisun nimi: Explorations on the Nature of Children's Conceptual Change in Computational Thinking During Hello Ruby Summer School 2016
Tekijä: Kruskopf, Milla
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231115
http://hdl.handle.net/10138/174410
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Cognitive science
Kognitiotiede
Kognitionsvetenskap
Tiivistelmä: The purpose of this study is to increase scientific understanding of children's conceptual change in computational thinking during a summer school intervention. With a mixed method approach of self-report questionnaire and interview, the investigation highlights modern children's knowledge, beliefs and understanding of as well as attitudes, emotions and motivations towards computers, programming and artificial intelligence. Think-aloud –tasks are also used to investigate children's computational thought processes. The SRQ data with an intervention group (n = 28) and a comparison group (n = 21) was analysed with repeated measures and independent samples t-tests, MANOVA and ANCOVA, with the pretest condition as covariate. The data revealed a change in the intervention group's conceptions about embedded cyber-physical systems and the application of computers in different industrial and artistic fields. A slight shift towards a strong AI –mindset was discovered in the intervention group through the SRQ. The interviews for the intervention group (n = 6) and two comparison groups (n = 4, material comparison n = 4) reinforced this conclusion and showed a strong enhancement of computational thinking attitudes and perspectives in the intervention group in contrast to the comparison groups. The computational skills were found to be tightly knit to level of mathematical understanding, and didn't change notably during the summer school intervention.Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa tieteellistä ymmärrystä kesäkouluintervention aikana lasten ohjelmoinnillisessa ajattelussa tapahtuvasta käsitteellisestä muutoksesta. Kyselytutkimuksesta ja haastatteluista koostuvalla mixed methods –lähestymistavalla tutkimus valaisee nykylasten tietokoneisiin, ohjelmointiin ja tekoälyyn liittyviä asenteita, tunteita ja motivaatioita sekä uskomuksia ja ymmärrystä. Lisäksi ääneenajattelutehtävien avulla tutkittiin lasten ohjelmoinnillisia ajatteluprosesseja. Kyselydatan (interventio n = 28, vertailu n = 21) varianssinalyysit ja t-testaus paljastivat muutoksen lasten käsityksissä sulautetuista järjestelmistä ja tietokoneiden sovelluksista eri taideteollisilla aloilla. Vahvoissa tekoälynäkemyksissä havaittiin myös lievä nousu interventioryhmän kohdalla. Haastattelut (interventioryhmä n = 6, vertailuryhmä n = 4, materiaalivertailuryhmä n = 4) vahvistivat tätä johtopäätöstä ja osoittivat myös vahvaa parannusta ohjelmoinnillisissa asenteissa ja näkymissä interventioryhmän kohdalla vertailuryhmiin nähden. Ohjelmoinnillisten taitojen havaittiin olevan tiukasti sidoksissa matemaattisen ymmärryksen tasoon, eikä niissä havaittu huomattavaa muutosta kesäkouluintervention aikana.
Asiasanat (yso): ohjelmointi
lapset (kooste)
teknologia
teknologiakasvatus
kasvatus
tekoäly


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
MastersThesisMillaKruskopf2016.pdf 2.976MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot