Explorations on the Nature of Children's Conceptual Change in Computational Thinking During Hello Ruby Summer School 2016

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Kruskopf, Milla
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201701231115
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/174410
dc.description.abstract The purpose of this study is to increase scientific understanding of children's conceptual change in computational thinking during a summer school intervention. With a mixed method approach of self-report questionnaire and interview, the investigation highlights modern children's knowledge, beliefs and understanding of as well as attitudes, emotions and motivations towards computers, programming and artificial intelligence. Think-aloud –tasks are also used to investigate children's computational thought processes. The SRQ data with an intervention group (n = 28) and a comparison group (n = 21) was analysed with repeated measures and independent samples t-tests, MANOVA and ANCOVA, with the pretest condition as covariate. The data revealed a change in the intervention group's conceptions about embedded cyber-physical systems and the application of computers in different industrial and artistic fields. A slight shift towards a strong AI –mindset was discovered in the intervention group through the SRQ. The interviews for the intervention group (n = 6) and two comparison groups (n = 4, material comparison n = 4) reinforced this conclusion and showed a strong enhancement of computational thinking attitudes and perspectives in the intervention group in contrast to the comparison groups. The computational skills were found to be tightly knit to level of mathematical understanding, and didn't change notably during the summer school intervention. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa tieteellistä ymmärrystä kesäkouluintervention aikana lasten ohjelmoinnillisessa ajattelussa tapahtuvasta käsitteellisestä muutoksesta. Kyselytutkimuksesta ja haastatteluista koostuvalla mixed methods –lähestymistavalla tutkimus valaisee nykylasten tietokoneisiin, ohjelmointiin ja tekoälyyn liittyviä asenteita, tunteita ja motivaatioita sekä uskomuksia ja ymmärrystä. Lisäksi ääneenajattelutehtävien avulla tutkittiin lasten ohjelmoinnillisia ajatteluprosesseja. Kyselydatan (interventio n = 28, vertailu n = 21) varianssinalyysit ja t-testaus paljastivat muutoksen lasten käsityksissä sulautetuista järjestelmistä ja tietokoneiden sovelluksista eri taideteollisilla aloilla. Vahvoissa tekoälynäkemyksissä havaittiin myös lievä nousu interventioryhmän kohdalla. Haastattelut (interventioryhmä n = 6, vertailuryhmä n = 4, materiaalivertailuryhmä n = 4) vahvistivat tätä johtopäätöstä ja osoittivat myös vahvaa parannusta ohjelmoinnillisissa asenteissa ja näkymissä interventioryhmän kohdalla vertailuryhmiin nähden. Ohjelmoinnillisten taitojen havaittiin olevan tiukasti sidoksissa matemaattisen ymmärryksen tasoon, eikä niissä havaittu huomattavaa muutosta kesäkouluintervention aikana. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Explorations on the Nature of Children's Conceptual Change in Computational Thinking During Hello Ruby Summer School 2016 en
dc.title.alternative Lasten ohjelmoinnillisen ajattelun käsitteellinen muutos Hello Ruby -kesäkoulun 2016 aikana fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Cognitive science en
dc.subject.discipline Kognitiotiede fi
dc.subject.discipline Kognitionsvetenskap sv
dc.subject.yso ohjelmointi
dc.subject.yso lapset (kooste)
dc.subject.yso teknologia
dc.subject.yso teknologiakasvatus
dc.subject.yso kasvatus
dc.subject.yso tekoäly
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701231115

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MastersThesisMillaKruskopf2016.pdf 2.976Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record