Metsätalouden Kemera-tuen käyttöön vaikuttavat tekijät ja yksityismetsänomistajien suhtautuminen tukeen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701241120
Title: Metsätalouden Kemera-tuen käyttöön vaikuttavat tekijät ja yksityismetsänomistajien suhtautuminen tukeen
Author: Salo, Tuukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701241120
http://hdl.handle.net/10138/174434
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi
Abstract: Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) tarkoituksena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsän hoitoa ja käyttöä. Yksityismetsänomistajat voivat hakea valtiolta tukea lain piiriin kuuluviin metsänhoitotöihin, parannustöihin ja luonnonhoitoon. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää yksityismetsänomistajien Kemera-tuen käyttöön vaikuttavia tekijöitä sekä tuen käytöstä riippuen metsänomistuksen tavoitteiden ja Kemera-tukeen liittyvien mielipiteiden eroavaisuutta. Aineistona tutkielmassa käytettiin keväällä 2016 Tapio Oy:n hanketta varten tehtyä kyselytutkimusta, jota täydennettiin Metsäkeskukselta saaduilla ennakkotiedoilla. Kemera-tuen käyttöön vaikuttavia tekijöitä analysoitiin logistisella regressioanalyysilla. Metsäomistuksen tavoitteiden ja Kemera-tukeen liittyvien mielipiteiden eroavaisuutta vertailtiin kuvailevalla analyysilla Kemera-tuen käytöstä riippuen. Regressioanalyysissa käytettyjen tekijöiden perusteella ei päädytty Kemera-tuen käyttöä hyvin ennustavaan malliin. Analyysin perusteella pystyttiin kuitenkin toteamaan, että tukien käyttöön näytti vaikuttavan positiivisesti metsätilan koko, metsänomistajan oma-arvioima aktiivisuus ja ulkopuolisten palveluiden käyttö. Metsänomistajien tavoitteiden eroavaisuuksista voitiin todeta, että tukea saaneet eivät arvostaneet metsän muita kuin monetaarisia tavoitteita sen vähempää kuin tukea ei-saaneetkaan, mutta he arvostivat monetaarisia tavoitteita enemmän. Mielipiteet Kemera-tuesta eivät vaihdelleet keskimäärin suuresti riippuen siitä, oliko tukea saanut vai ei. Tukea saaneet olivat tukiin jonkin verran tyytyväisempiä. Kannustavimpana asiana tuessa pidettiin tulevaisuudessa koituvaa hyötyä. Yleisin syy tuen hakemattomuuteen oli sen hakemisen vaivalloisuus.The purpose of the act on the financing of sustainable forestry (Kemera-law) is to advance economically, ecologically and socially sustainable silviculture and use of the forests. A private forest owner may receive financial support from the State for forest management, forest improvement work and for nature management. The purpose of this thesis was to find out the factors affecting the private forest owners’ participation in the Kemera cost sharing program and are there differences between forest owners’ objectives in forest ownership and opinions about Kemera-subsidies depending on the participation in the cost sharing program. The data used in this thesis is from a survey that was implemented in the spring of 2016 as a part of a project in Tapio Oy. Also additional information from The Finnish Forest Centre was used in the regression analysis. The factors affecting the use of Kemera-subsidy was analyzed with logistic regression. The differences in the forest ownership objectives and in the opinions about the Kemera-subsidy depending on the participation to the Kemera cost sharing program were determined by descriptive analysis. With the used factors, the regression analysis did not succeed in making a model that would successfully predict the participation to the cost sharing program. However, the results implied that the factors positively affecting the participation to the cost sharing program were forested area owned, forest owners’ self-determined activity and use of external services in forest. The differences between the forest owners’ objectives depending on the participation in the cost sharing program imply that the participants did not value the non-monetary values less than those who had not participated in the cost sharing program, but they did value monetary values more. The average opinions about Kemera-subsidy did not vary much depending on the participation to the cost sharing program. Those who had participated in the cost sharing program in the last 10 years were a little more satisfied about the Kemera-subsidies. The majority thought that the best incentive in the Kemera-subsidy is the gained benefit in the future. The most common reason not to participate in the cost sharing program was the challenging applying.
Subject: Kemera
private forest owners
logistic regression
cost sharing
determining factors
yksityismetsänomistajat
logistinen regressio
metsätalouden tuet
vaikuttavat tekijät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tutkielma_tuukka_salo.pdf 894.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record