REIT-metsäkiinteistörahastot Suomen metsätaloudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211720
Title: REIT-metsäkiinteistörahastot Suomen metsätaloudessa
Author: Ouni, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211720
http://hdl.handle.net/10138/17445
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi
Forest Economics
Metsäekonomia
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille REIT-metsäkiinteistörahastot ja niiden mahdolliset vaikutukset Suomen metsätalouteen. Tutkimusmenetelmänä on tulevaisuuden tutkimisessa käytettävä Delfoi-menetelmä, joka perustuu asiantuntijoilta saadun argumentaation käsittelyyn. Tämän tutkimuksen asiantuntijapaneeli käsittää 16 metsäalan asiantuntijaa, jotka työskentelevät eri instituutioissa. Asiantuntijat valittiin tarkan harkinnan perusteella ja heille lähetettiin sähköpostitse kysymys, johon he saivat vastata vapaasti. Sähköpostikysely oli kaksivaiheinen, Delfoi-menetelmän periaatteen mukaisesti. Asiantuntijoilta saadun aineiston avulla tutkittiin, skenaarioita hyväksikäyttäen, miten REITmetsäkiinteistörahasto voisi vaikuttaa Suomen metsätalouteen ja sen tämän hetkisiin ongelmiin. Ongelmiksi on luokiteltu tässä tutkimuksessa mm. Suomen yksityismetsien pirstoutuminen, epäsuoran sijoitusinstrumentin puute metsätaloudessa ja yksityismetsänomistajien metsänhoidon tehottomuus. Lisäksi asiantuntijoilta haluttiin argumentaatioita REIT-metsäkiinteistörahastojen olemassaolon mahdollisuuksiin Suomessa. Saadut vastaukset lajiteltiin aiheittain, kirjoitettiin tulevaisuusskenaarioiksi ja erilliseksi argumentaation tarkasteluksi. Suomessa ei ole mahdollista perustaa yhtiötasolla verovapaata REIT-metsäkiinteistörahastoa. Suomen kiinteistörahastolainsäädäntö ja osakeyhtiölaki pitävät huolta siitä, että yhtiömuotoinen metsänomistus ei kannata Suomessa. Epäsuora metsänomistus ei ole Suomessa mahdollista ja metsää voi omistaa vain hankkimalla metsäkiinteistön. REIT-metsäkiinteistörahasto mahdollistaisi metsänomistamisen yhtiön kautta. Se tarkoittaisi, että osakkeiden kautta omistettu metsä ei vaatisi osakkeenomistajilta metsänhoidollisia ja hallinnollisia toimenpiteitä. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavatkin siihen, että Suomeen tarvittaisiin nopeasti REIT-metsäkiinteistörahaston salliva lainsäädäntö, jotta voitaisiin hyötyä REIT:n mahdollisesti tuomista uudistuksista. Tulokset viittaavat myös siihen, että nykyiset metsien yhteisomistusmuodot ovat riittämättömiä kattamaan uuden metsänomistajasukupolven tarpeet, ja sijoitusluontoiselle metsänomistukselle olisi kysyntää. Asiantuntijoiden mielipiteet osoittavat, että REIT-metsäkiinteitärahastolle olisi hyvät edellytykset toimia Suomessa. Niiden kautta voisi metsien arvostus nousta uudelle tasolle. Perusteena arvonnousulle olisi metsäomaisuuden saattaminen pörssiin ja sitä kautta metsänomistajaksi voisi tulla lähes kuka tahansa.
Subject: REIT-metsäkiinteistörahasto
yhtiömuotoinen metsänomistus
Delfoi-menetelmä
skenaario


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU Jussi Ouni.pdf 446.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record