Uni ja ruokatottumukset : Helsinki Health Study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211721
Title: Uni ja ruokatottumukset : Helsinki Health Study
Author: Roos, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211721
http://hdl.handle.net/10138/17448
Thesis level: master's thesis
Discipline: Näringslära
Nutrition
Ravitsemustiede
Abstract: Johdanto: Riittävä ja hyvälaatuinen uni sekä terveellinen ja monipuolinen ruokavalio ovat välttämättömiä ihmisen fyysiselle ja psyykkiselle toimintakyvylle. Uniongelmat ovat yleinen ja kansanterveyden kannalta merkittävä ongelma. Hyvät ruokatottumukset edistävät terveyttä, ja siten vähentävät sairastavuutta ja kuolleisuutta. Unen ja ruokatottumusten yhteyttä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa mahdollisimman laajasti unen keston ja uniongelmien yhteyttä ruokatottumuksiin. Aineisto ja menetelmät: Helsinki Health Study (HHS) –kyselyssä, joka toteutettiin 2000 – 2002, tutkittiin Helsingin kaupungin 40-, 45-, 50-, 55- ja 60 -vuotiaiden työntekijöiden terveydentilaa ja hyvinvointia. Ruokatottumuksia kysyttiin ruoankäyttötiheyskyselyn avulla. Osallistujia tähän postitse tehtyyn kyselyyn saatiin 8 960 (vastausaste 67 %), joista 7 168 (80 %) oli naisia. Tämä tutkimus oli kartoittava poikkileikkaustutkimus. Analyysi tehtiin SPSS 17.0 –ohjelmalla naisille ja miehille erikseen ristiintaulukoimalla. Tulokset testattiin Khiin neliötestillä. Tilastollisesti merkitsevän tuloksen rajana käytettiin p-arvoa, joka oli alle 0,05. Lisäksi laskettiin 95 %:n luottamusvälit. Tulokset: Tuoreiden vihannesten ja maidon suositusten mukainen käyttö unen keston ja uniongelmien mukaan toteutuivat parhaiten oletusten mukaisesti naisilla. Tuoreiden vihannesten ruokatottumukset olivat useammin suositusten mukaiset normaalisti nukkuvilla ja vähiten uniongelmista kärsivillä. Maidon käyttö oli unen keston mukaan sitä paremmin suositusten mukaista, mitä pidempään nukkui sekä mitä vähemmän oli uniongelmia. Naisilla yhteyksiä oli myös muiden ruokamuuttujien kohdalla. Miehillä yhteyksiä oli harvemmin. Johtopäätökset: Tämän tutkimuksen perusteella ei voida todeta, että unen kesto ja uniongelmat olisivat vahvasti yhteydessä suositusten mukaisiin ruokatottumuksiin. Naisilla oli kuitenkin unen ja ruokatottumusten välillä heikkoja yhteyksiä. On mahdollista, että unen keston ja uniongelmien yhteys ruokatottumuksiin on vahvempi epäterveellisten ruokatottumusten mukaan. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta saadaan tarkempaa tietoa unen yhteydestä ruokatottumuksiin.
Subject: unen kesto
uniongelmat
suositusten mukaiset ruokatottumukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record