Vol. 1: KIASM

 

ACTA TRANSLATOLOGICA HELSINGIENSIA (ATH) är en vetenskaplig tidskrift och serie som utges av läroämnet svensk översättning, Nordica som hör till Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Avsikten med serien är att främja interdisciplinära teoretiska, empiriska och tillämpade studier kring frågor som har relevans dels för översättning och tolkning, dels för översättnings- och tolkningsforskning. Den första volymen i Acta Translatologica Helsingiensia är en icke-referee publikation men i kommande volymer kan också refereegranskning anlitas. Serien utges i första hand elektroniskt.

Volym 1, Kiasm (2010) Ritva Hartama-Heinonen och Pirjo Kukkonen (red.)

Hela volym (PDF)

Nyligen publicerat

  • Kiasm 
    Hartama-Heinonen, Ritva; Kukkonen, Pirjo (Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2010)
    Acta Translatologica Helsingiensia Vol. 1